Gelderse subsidieregelingen voor veehouders die door willen

Provincie Gelderland opent drie regelingen voor veehouders die hun bedrijf willen aanpassen of verplaatsen. Zo wil de provincie de stikstofuitstoot bij kwetsbare Natura2000 gebieden verminderen. “Heel mooi. Nu kunnen we Gelderse veehouders die door willen ook helpen.” aldus Harold Zoet, gedeputeerde Landbouw, Natuur en Stikstof. Gelderland stelt zes miljoen euro beschikbaar voor de regelingen.

De regelingen zijn nadrukkelijk bedoeld voor veehouders die hun bedrijf willen doorzetten. Dat kan met nieuwe activiteiten, op een andere plek, of met extra maatregelen. Provincie Gelderland werkt zo aan een landbouw met toekomst in Gelderland.

Aanvulling op regelingen Rijk

De regelingen zijn een aanvulling op de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) van het Rijk en de bestaande regelingen van het Rijk voor het moderniseren en innoveren van veehouderijen. Die regelingen zijn gemaakt voor een aantal specifieke doelgroepen binnen de veehouderij.

De regelingen

Een subsidieregeling is bedoeld voor veehouders die andere economische activiteiten willen ondernemen. Zo kunnen ondernemers op dezelfde plek doorgaan met een ander bedrijf.
Een andere subsidieregeling is bedoeld voor veehouders waarbij er sprake is van stikstofuitstoot vlakbij een Natura 2000- gebied, die hun bedrijf willen voortzetten op een andere, bestaande locatie voor veehouderij.
De 3e subsidie is speciaal voor PAS-melders. PAS-melders zijn bedrijven en ondernemers die onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) alleen een melding moesten doen van de berekende stikstofbelasting op kwetsbare natuur. Door de stikstofuitspraak van de Raad van State moeten PAS-melders alsnog een vergunning hebben. Met de subsidie kunnen ze investeren in bewezen maatregelen die stikstofuitstoot verminderen. Daardoor kan de ondernemer investeren in maatregelen waardoor legalisatie (een vergunning) mogelijk is.
Later dit jaar volgt er mogelijk nog een 4e subsidie voor gedeeltelijke beëindiging van veehouderijen. Met de regeling krijgen agrarische ondernemers een vergoeding voor sloopkosten, de vervangingswaarde van de stal en het inleveren van dierrechten. De regeling wordt op dit moment getoetst aan het staatssteunkader. Naar verwachting is daar eind van dit jaar meer duidelijkheid over.

Natuurherstel en perspectief voor boeren

De regelingen zijn een uitwerking van de Gelderse aanpak voor Stikstof: Gelderse Maatregelen Stikstof. Met dit programma werkt de provincie Gelderland aan natuurherstel en vermindering van stikstofuitstoot. Daarbij geeft Gelderland hiermee perspectief aan agrarische ondernemers. “Een agrarische sector met toekomst is essentieel voor Gelderland en Nederland. De landbouw is belangrijk voor onze voedselvoorziening, heeft een rol in het beheren van natuur en is bepalend voor de inrichting van ons landschap.” Aldus Harold Zoet.

Provincie gebruikt de stikstofruimte

Vanaf eind september kunnen veehouders aanvragen voor de regelingen indienen bij de provincie. De stikstofruimte die vervolgens vrijkomt door de aanvragen en het aanpassen van de vergunningen, zet de provincie in voor PAS-melders, het versterken van de natuur of voor economische activiteiten, zoals het bouwen van huizen of het aanleggen van wegen.

Budget

De provincie stelt in totaal 6 miljoen euro beschikbaar voor deze drie regelingen. Gelderland lobbyt bij het Ministerie van LNV om meer geld voor deze regelingen beschikbaar te stellen.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-08-07 10:21:38


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.