Een doekje voor het bloeden na politieke avond vol protesten: financiële meevaller van 727.000 euro voor W’wijk

– Winterswijk krijgt van het Rijk een hogere vergoeding voor loon- en prijsstijgingen waarmee de gemeente de subsidies voor 2024 voor onder meer verenigingen toch kan gaan indexeren. In de aangeboden conceptbegroting doet het college het voorstel dat niet te doen, maar kan het gedane voorstel nu terugtrekken.

Op dinsdag 26 september heeft het college van burgemeester en wethouders de conceptbegroting 2024-2027 vastgesteld. In deze begroting presenteert het college de plannen voor de komende jaren.
Afgelopen week is gemeente Winterswijk geïnformeerd over de uitkomst van de septembercirculaire van het Rijk. Hierin doet het Rijk financiële bijstellingen naar aanleiding van de gepresenteerde plannen op Prinsjesdag. Deze update valt positief uit voor de gemeente Winterswijk. “We krijgen van het Rijk een hogere vergoeding voor loon- en prijsstijgingen. In de conceptbegroting stelt het college de gemeenteraad voor subsidies in 2024 niet te indexeren”, aldus het college.

Naar aanleiding van de septembercirculaire stelt het college aan de gemeenteraad voor om deze bezuinigingsmaatregel uit de begroting te halen en de subsidies in 2024 wel te indexeren. Het indexatiepercentage voor 2024 is 4,6 procent. Het wel indexeren van de subsidies komt uit op een totaalbedrag van 143.000 euro.
Het voorstel van het college is niet definitief. De gemeenteraad dient hier uiteindelijk hierover het besluit te nemen.

Extreme bezuinigingen raken cultuur het hardst

Gisteren kreeg het college en de gemeenteraad forse kritiek te verwerken. Er waren protesten en maar liefst 28 insprekers die hun zegje deden over de bezuinigingen. Sportverenigingen en musea -ook het steengroevemuseum- krijgen minder en de plannen voor het nieuwe cultuurcentrum WoooW en een beter zwembad worden in de ijskast gezet voor betere economische tijden. Cultuur beleven wordt na corona opnieuw hard geraakt in Winterswijk. Het armoedebeleid is in het collegevoorstel geheel geschrapt.

De gemeenteraad vergadert en besluit op 31 oktober en 2 november over de begroting. De raad kan een bezuiniging ongedaan maken, maar dan zal er ergens anders geld in de begroting weggehaald moeten worden of zal de gemeentelijke belasting of leges verhoogd moeten worden om een gat in de begroting te dichten.

Geschreven door 1Achterhoek op 2023-10-13 13:52:20


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.