Dit zijn de ‘hot items’ van het Gelderse coalitieakkoord

– Drie maanden na de verkiezingen presenteren BoerBurgerBeweging (BBB), VVD, CDA, ChristenUnie en de SGP hun coalitieakkoord. Dat doen de partijen woensdagmiddag, tussen allerlei vergaderingen door, in het Provinciehuis. De titel is inmiddels bekend: ‘Gewoon doen.’ Over de inhoud weten we nog weinig, maar deze onderwerpen ontbreken sowieso niet.

Over heel veel onderwerpen moesten de vijf partijen het met elkaar eens worden. Dit zijn vijf onderwerpen waar veel over te doen is en waar de provincie veel over te zeggen heeft.

1. Stikstof

Ja, natuurlijk: stikstof. Het politiek gevoeligste dossier van de afgelopen jaren. En een onderwerp dat speelt in Gelderland: veel natuur en veel boeren. De BBB verzette zich in de campagne voor de verkiezingen tegen het beleid uit Den Haag. Dat leverde de partij zeker op het platteland veel stemmen op.

Maar ook de andere partijen aan tafel zijn kritisch op het Haagse beleid. Zo ergeren alle partijen zich kapot aan het opkopen voor boeren voor bijvoorbeeld de aanleg van snelwegen.

2. Windmolens

Windmolens, zonnepanelen of misschien wel een kleine kerncentrale. Hoe krijgt Gelderland de komende jaren stroom? Over het plaatsen van windturbines denken de partijen nogal verschillend. De BBB noemt het ‘wiebelstroom’ en vindt het plaatsen van grotere windmolens een aantasting van het landschap.

Bovendien wordt de bouw van windmolens gedwarsboomd door de wespendief. Die roofvogel kan in de windmolens vliegen en daarom mogen er rondom de Veluwe minder windmolens worden gebouwd.

Over kernenergie werd vorig jaar door de vorige Staten al uitgebreid gesproken: toen was er geen meerderheid voor een onderzoek naar de mogelijkheden in Gelderland.

3. Woningen

Dat er woningen gebouwd moeten worden, daar zijn alle partijen het eigenlijk wel over eens. De provincie tekende een deal met minister Hugo de Jonge om de komende jaren 100.000 woningen te bouwen.

Maar er zijn wel flinke problemen: de stikstofregels, de capaciteiten bij gemeenten, opgelopen bouwkosten, een vol stroomnet en een provincie die nu al kampt met files en problemen in het openbaar vervoer. Houden de vijf partijen vast aan die 100.000 huizen en hoe gaan ze die dan bouwen?

4. Openbaar Vervoer

Het kwam net al even voorbij en het was een van de eerste grote uitgaven na de verkiezingen. 13 miljoen euro om te voorkomen dat het openbaar vervoer volgend jaar omvalt. Maar dat is eenmalig en de problemen houden de komende jaren aan. De provincie kijkt naar het Rijk en vindt dat die moet bij gaan betalen, maar de coalitiepartijen kunnen natuurlijk ook zelf de buidel trekken.

5. De wolf

Het was meteen een spoeddebat, een paar uur na de installatie van de Statenleden wilde de BBB het meteen over de wolf hebben. Maar dat debat werd meer een juridische discussie dan een politieke. In de Staten is op zich een meerderheid voor het beheren van de wolf, maar het is de vraag of dat mag van Europa.

Partijen denken daar verschillend over: ook tussen de vijf partijen die om tafel zaten verschillen de inzichten. Ook dit zal besproken zijn in de onderhandelingen. Interessant: woensdagavond spreken alle politieke partijen met experts om duidelijk te krijgen hoe het nu precies zit.

Woensdag om 12.00 uur wordt duidelijk hoe de vijf partijen over deze en allerlei andere onderwerpen denken. Het kan zijn dat het een akkoord op hoofdlijnen wordt, dat betekent dat niet alles is dicht getimmerd. Veel oppositiepartijen hopen dat omdat ze dan nog veel kunnen inbrengen.

Geschreven door Gerwin Peelen, Omroep Gelderland op 2023-06-14 04:51:19


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.