De Baakse Beek wint Gelderse juryprijs 10.000 euro

– Landgoederenzone Baakse Beek is de winnaar van de negende editie van de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit. Dit omvangrijke initiatief als antwoord op de gevolgen van het veranderende klimaat, kreeg de juryprijs. De publieksprijs ging naar de vlincertuin de Zinderling in Tiel. Beide initiatieven ontvangen 10.000 euro .

De prijzen werden maandagmiddag 19 december op het provinciehuis in Arnhem uitgereikt door gedeputeerde Peter Kerris: “We moeten de ruimte in Gelderland beter benutten. Als we alle ambities voor wonen, werken, landbouw en natuur willen realiseren hebben we 1,8 keer Gelderland nodig. Landgoederenzone De Baakse Beek en Vlindertuin de Zindering laten zien dat je de omgeving mooier kunt maken door samen te werken en verschillende ruimtelijke opgaven slim te combineren.”

Sinds 2006 reikt de provincie iedere twee jaar de Gelderse prijs uit. Het thema dit jaar is ‘De Kunst van het Kiezen’. Veel maatschappelijke opgaven vragen om een zorgvuldige inrichting van de ruimte. Niet alles kan. Maar hoe kan het wel? Daar is lef voor nodig en soms moet je tegen de stroom in roeien, aldus de gedeputeerde.

De vakjury onder leiding van Walter Hamers van het Gelders Genootschap stond voor een moeilijke opgave een winnaar te kiezen uit de 15 genomineerde projecten. Walter Hamers: “De variatie was enorm, van een omgebouwde scholtenboerderij tot een bijzondere VINEX-wijk, van een pluktuin tot een landgoederenzone. Het was geen kwestie van appels met peren vergelijken, maar van kiezen uit een hele fruitmand. Uiteindelijk kwam Landgoederenzone Baakse Beek als winnaar uit de bus.”

De Baakse Beek wint Gelderse juryprijs 10.000 euro – Foto: Waterschap

De Baakse Beek is een beek centraal gelegen in de Nederlandse streek de Achterhoek. De rivier heeft zijn oorsprong in het Korenburgerveen en Lievelde en vloeit via Ruurlo en Vorden naar de IJssel. De beek verzorgt ook een deel van de afwatering van de landbouwgronden in de Achterhoek. De landgoederenzone die de Gelderse prijs in ontvangst mocht nemen, omvat zes landgoederen: De Wildenborch. ’t Medler, Wientjesvoort, Boswachterij De Meent, Onstein en ’t Zelle. De landgoederen liggen allemaal rondom Vorden en staan bekend als zowel erfgoed als natuurgebieden die beter beschermd dienen te worden tegen droogte en wateroverlast. Er is veel overleg en betrokkenheid geweest van de landgoedeigenaren en belanghebbenden.

Het juryrapport luidde als volgt: “Na het extreme weer van de afgelopen jaren is vrijwel iedereen ervan overtuigd dat water leidend moet zijn bij ruimtelijke opgaves. Maar het principe ook daadwerkelijk in de praktijk brengen is een tweede. Volgens de jury is De Baakse Beek een voorbeeld van een project waarbij het water echt leidend is. Het waterschap kiest hier niet voor pappen en nathouden, maar voor een grondige aanpak van het hele beeksysteem, waarbij niet alleen de verdroging wordt aangepakt. Ook de biodiversiteit en het cultuurhistorische landschap liften mee. Dankzij het herstel van de natuurlijke beekloop en landschapselementen is de omgeving voor recreanten aantrekkelijker geworden.”

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2022-12-19 21:00:57


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.