Coalitie Oost Gelre moet op twee woningborden schaken om álle jongeren te behouden

– CDA en VVD, die in Oost Gelre blijven samenwerken, stellen in het nieuwe coalitieprogramma dat studenten van de ‘TU Delft of Eindhoven die hier stage willen lopen’ in de gemeente Oost Gelre verzekerd zijn van woonruimte. Uitgerekend in een tijd van woningnood die de ‘eigen’ jongeren tot wanhoop drijft. Is zo’n woongarantie voor stagiaires haalbaar? Oftewel: is het realistisch of is het een voornemen voor de bühne? Vijf vragen over een (te?) ambitieuze doelstelling.

Komt de garantie van woonruimte voor stagiaires in Oost Gelre uit de lucht vallen?

Nee, gezien het voornemen van vier jaar geleden is dat geen verrassing. ‘Oost Gelre streeft ernaar de stagehoofdstad van de regio te worden.’ Dat stond in het vorige coalitieprogramma van CDA en VVD. Het doel was studenten te interesseren voor een stage bij bedrijven in Lichtenvoorde en Groenlo.

‘Jaarlijks vindt er overleg plaats tussen Industriële Kring Groenlo Lichtenvoorde (IKGL), Marianum en de gemeente om de behoefte aan stageplaatsen en de beschikbare plaatsen bij de bedrijven zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen. Samen met de ondernemers moeten we op zoek naar goede stageplekken waarmee we jeugd en talent kansen bieden en aan de regio binden’, aldus CDA en VVD in het vorige coalitieprogramma.

De (bestaande en nieuwe) coalitie gaat nu een stap verder om meer stagiaires aan het lokale bedrijfsleven te binden: de komende jaren wordt het aanbieden van woonruimte als wapen ingezet om daadwerkelijk ‘stagehoofdstad van de regio’ te worden. In ruil voor een stage een woonplek, in de hoop dat de studenten de baan zó leuk vinden dat ze een dienstverband zien zitten en zich in Oost Gelre willen vestigen.

De coalitie wil in bestaand vastgoed appartementen realiseren. Is dat voorhanden?

Het oog is gevallen op het GGD-gebouw in de voormalige school naast het gemeentehuis in Lichtenvoorde, waarin eerder medewerkers van de gemeente hun werk deden, waaronder de afdeling communicatie. Het gebouw is sinds de coronacrisis in gebruik als regionale priklocatie. Volgens de coalitie zouden er eventueel appartementen voor stagiaires in kunnen worden gerealiseerd. Maar hoeveel tijd gaat daar overheen? Daarnaast is de financiering van zo’n verbouwing ook niet zomaar afgerond.

Hoe zullen de jongeren in Oost Gelre, die uit het ouderlijk huis willen, tegen de woongarantie voor studenten van buiten aankijken?

Van de jonge woningzoekers in de kleine kernen willen er veel daar blijven wonen en daarom is het bouwen van woningen in bijvoorbeeld Zieuwent, Vragender, Mariënvelde of Harreveld een speerpunt. Jongeren die tevergeefs op een woning in Groenlo of Lichtenvoorde wachten wijken op den duur uit naar bijvoorbeeld Doetinchem, als ze te lang moeten wachten.

De coalitie wil in gesprek blijven met de jeugd en richt een jongerenforum op, zo staat in het coalitieprogramma: ‘Dit is een afvaardiging van de jongeren in Oost Gelre in de leeftijd van 15-35 jaar waar we op regelmatige basis mee gaan sparren over uiteenlopende onderwerpen. Over wat zij missen en wat zij graag anders zouden zien. Ook willen we de betrokkenheid van jongeren stimuleren bij de onderwerpen die juist hen aangaan.’

Hoe is het woonperspectief voor de jonge woningzoekers in Oost Gelre?

Dat ziet er niet hoopvol uit, er is te weinig doorstroming. Zo zijn er veel grote eengezinswoningen die voor starters financieel onhaalbaar zijn. ‘De prijzen van woningen stijgen en het aanbod is gering’, zo valt in het nieuwe coalitieprogramma te lezen. Er wordt ingezet op ‘alternatieve koopconstructies’: ‘We denken onder meer aan erfpacht. We willen daarmee de drempel voor de aanschaf van een eigen woning substantieel verlagen, waarbij je over de jaren heen de mogelijkheid dient te krijgen ook de grond in eigendom te verwerven.’

Kunnen stagiaires die voldoen bij een bedrijf in Oost Gelre en een baan krijgen, in het appartement blijven wonen?

Het toegewezen appartement is een doorstroomwoning, dus dat zal niet de bedoeling zijn. Maar dat moet juridisch wél dichtgetimmerd worden, want anders krijg je een bewoner niet zomaar uit een huurwoning.

Bovendien loop je tegen het huidige probleem op: de studenten van buiten die willen blijven kunnen in navolging van de ‘eigen’ jeugd geen woning krijgen. De coalitie moet dan ook op twee woningborden schaken om álle jongeren in Oost Gelre perspectief op woonruimte te bieden. Zo niet, dan komt er met de stagiaires een beperkte groep, maar vertrekken de meeste jongeren naar elders.

Geschreven door Domien Esselink, REGIO8 i.s.m. Omroep Gelderland op 2022-06-08 17:21:43


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.