In deze gemeente krijg je gegarandeerd onderdak als je stage loopt

– CDA en VVD vormen ook de komende vier jaar de coalitie in Oost Gelre. Beide partijen zijn het eens geworden over het coalitieprogramma, de portefeuilleverdeling en de beoogd wethouders. In het coalitieprogramma doen de partijen de belofte dat iedereen die stage komt lopen in de gemeente passende woonruimte krijgt aangeboden.

“We hebben hier fantastische bedrijven zitten in de techniek en maakindustrie”, zegt fractievoorzitter Walter Leemreize van het CDA. “Studenten van de TU Delft of TU Eindhoven die hier stage willen lopen helpen wij aan geschikte woonruimte.” Daarbij wordt in eerste instantie gekeken naar bestaande gebouwen die omgebouwd kunnen worden naar kleine passende woonruimte.

Daarnaast willen de coalitiepartijen dat Oost Gelre een echte groeigemeente wordt qua woningbouw en werkgelegenheid. “Daarbij denken we aan het realiseren van tenminste duizend woningen”, zegt Leemreize. Ook in de kleine kernen van de gemeente moet er volop ruimte zijn voor nieuwe woningbouwplannen.

Uitbreiding van De Laarberg

Het regionaal bedrijventerrein De Laarberg in Groenlo moet verder worden uitgebreid. “Deze uitbreiding is nodig omdat er veel kernen en bedrijventerreinen in de regio zijn die op slot zitten”, zo valt in het coalitieprogramma te lezen. “De Laarberg moet een trekker/koploper worden van toekomstbestendige bedrijventerreinen in Gelderland en Oost-Nederland.”

Verder zet de nieuwe coalitie qua duurzaamheid in op zonnepanelen op beschikbare daken en worden windmolens niet uitgesloten, zolang er voldoende draagvlak is en deze dusdanig geplaatst zijn dat de gezondheid geen risico loopt.

Twee nieuwe gezichten in coalitie

In het nieuwe college zitten twee nieuwe gezichten. Arjen Schutten uit Harreveld, zevende op de kieslijst van het CDA, zal zich bezighouden met financiën. Ellen Dusseldorp, de afgelopen vier jaar al raadslid voor de VVD, zal onder andere onderwijs en zorg onder haar hoede nemen.

Die laatste portefeuille zat de afgelopen vier jaar bij wethouder Jos Hoenderboom (CDA), die verhuist naar ruimtelijke ontwikkeling en de uitvoering van de woningbouwplannen. Bart Porskamp (VVD) behoudt grotendeels zijn portefeuilles, maar zal ook zorgdragen voor verkeer en de energietransitie. Daarmee zwaaien Marieke Frank (CDA) en Karel Bonsen (VVD) af als wethouder.

‘Voor iedere partij zit er iets van zijn gading bij’

Beide partijen zaten de afgelopen vier jaar ook in de coalitie van Oost Gelre. Na het advies van informateur Cees Oosterwijk om opnieuw een coalitie van CDA en VVD te onderzoeken, is er volgens Leemreize geen moment in de formatie geweest om te kijken of een derde partij eventueel zou kunnen aanhaken. “De kiezer is duidelijk geweest”, aldus Leemreize. “In het coalitieakkoord wat voor ons ligt zit voor iedere partij iets van zijn gading bij.”

De basis voor het coalitieprogramma ligt bij het raadspamflet, een document dat alle partijen in de gemeenteraad samen hebben opgesteld. “Dat is ons goed bevallen”, zegt Leemreize. Dat vindt ook coalitiegenoot Kees Porskamp van de VVD. “In het raadspamflet zitten veel overeenkomsten tussen de partijen, maar ook dermate kleine verschillen.”

Het coalitieprogramma wordt volgende week dinsdag tijdens een extra raadsvergadering gepresenteerd. Dan worden ook de beoogd wethouders geïnstalleerd.

Geschreven door Davie Klein Gunnewiek, Omroep Gelderland op 2022-06-07 15:16:45


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.