‘Alle kinderen in Gelderland moeten de kans hebben om voorstellingen te bezoeken’

– Alle kinderen in Gelderland moeten de kans hebben om een muziek-, theater-, of dansvoorstelling te bezoeken. Vanaf maandag 9 januari 2023 biedt provincie Gelderland daarom een nieuwe subsidieregeling aan voor jeugdpodiumkunsten.

Provincie Gelderland zet zich in voor een cultureel aanbod voor iedereen. Met de nieuwe subsidieregeling jeugdpodiumkunsten willen we stimuleren dat kinderen tot 18 jaar uit alle hoeken van Gelderland een voorstelling van hun keuze kunnen bezoeken. Daarbij gaat het om een breed aanbod van muziek-, theater- en dansvoorstellingen.

Een voorwaarde is samenwerking

Organisaties die voorstellingen en producties ontwikkelen of uitvoeren voor de Gelderse jeugd kunnen subsidie aanvragen. Op voorwaarde dat zij deel uitmaken van een samenwerking van minstens twee aanbieders (zoals professionele muziek-, theater-, en dansgezelschappen) en/of afnemers (zoals podia, scholen of cultuurpunten) van jeugdpodiumkunsten.

Vernieuwing en meer aanbod

Met de regeling zet Provincie Gelderland in op het vergroten van de verscheidenheid van aanbod jeugdpodiumkunsten en ook de regionale spreiding binnen de provincie. Daarnaast willen we talentontwikkeling van de makers en vernieuwing van het aanbod in Gelderland stimuleren. Dit geeft startend of gevestigd talent de kans om zich (verder) te ontwikkelen voor de specifieke doelgroep van jeugdpodiumkunsten. De opgedane kennis en ervaring worden gedeeld binnen het Netwerk Jeugdpodiumkunsten Gelderland. Gedeputeerde Peter Drenth: “Muziek-, theater- en dansvoorstellingen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom moet het niet uitmaken waar je in de provincie woont en of je voldoende te besteden hebt: elk kind moet toegang hebben tot cultuur en daar willen we op deze manier aan bijdragen”.

Subsidie aanvragen vanaf 9 januari

Voor de nieuwe subsidie is komend jaar een totaalbedrag van 538.000 euro beschikbaar. Aanvragers kunnen maximaal 60 procent van de subsidiabele kosten met een maximum van 75.000 euro ontvangen. Vanaf maandag 9 januari 2023 kunnen aanvragen worden ingediend. De provincie Gelderland verwijst naar de subsidiepagina van de provincie naar het aanvraagformulier en meer informatie en de voorwaarden over de regeling.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2022-12-13 09:11:25


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.