Agractie-man Erik Luiten uit Aalten: ‘geef landbouwakkoord een kans, in de eerste fase nu polderen’

– Het vertrouwen is nog steeds niet bijzonder groot, maar na de reactie van het kabinet op het advies van Remkes, wil Agractie met het landbouwakkoord aan de slag gaan. De grondhouding van de premier en de ministers Van de Wal (stikstof) en Adema (landbouw) is positief, de woorden zijn mooi, nu nog de daden, zegt Erik Luiten regio-voorzitter van Agractie.

“Remkes heeft een helder rapport neergelegd. Het laat zien wat er bij de boeren aan de hand is. Daarbij zegt hij ook: ‘ga met de boeren in overleg’. Er werd alleen over boeren gesproken, maar niet mét ons’. Het hebben dit signaal opgepakt en naar goede ideeën van ons geluisterd, is onze indruk. Ze stappen af van de KDW (kritische depositie waarde), dat met één enkel getal bepaalt dat als je die overschrijdt, de natuur aantast? We moeten nu zien dat we naar een systematiek komen die kijkt naar de instandhouding van de natuur.”

Het kabinet lijkt de kritiek van Remkes serieus te nemen. “De vakjes inkleuren op kaarten vinden we nog gevaarlijk. Als je in zo’n gebied zit, gaat de waarde van je bedrijf direct omlaag en bepaalt de kleur je toekomst. De zonering die Remkes voorstelde, heeft de regering gelukkig losgelaten. Dat geeft ruimte voor gebiedsgerichte aanpak door gemeenten en provincies met de mensen die dat gebied kennen.”

Geen trekkers, wel omgekeerde vlaggen

Er moet nog serieus over stikstof, het klimaat, water, de instandhouding van de natuur en met name over de toekomst en verdienmodellen voor boeren gesproken worden. Met trekkers de weg opgaan, is nu geen goede keus, zegt Luiten. “Geef de overleggen voor het landbouwakkoord een kans: nu polderen in de eerste fase. Maar de omgekeerde vlaggen nu al weg te halen is nog vroeg. “Over en voor de piekbelasters is nog geen enkele duidelijkheid. De onrust blijft bij die boeren.”

Adema wil de komende maanden sturen op een landbouwakkoord. Die indruk heeft de landbouwminister tijdens het ontbijt dat Agractie met hem, de premier en minister van de Wal, bij Luiten achtergelaten. “Hij begrijpt de boeren, zijn grondhouding is positief, maar het moet de komende tijd uit daden gaan blijken”, zegt Erik Luiten voorzichtig positief.

Luiten en Agractie zien afspraken maken voor een beter verdienmodel voor boeren als oplossing om de natuur in stand te houden, CO2 te binden, de biodiversiteit te versterken en water op te slaan. “Daar zie ik mogelijkheden liggen. Als we dit met de producten kunnen vermarkten richting consument, een Europese standaard kunnen invoeren om te sturen op kwaliteit en product, plus een gedragscode kunnen afspreken met de supermarkten, kunnen boeren aan een normaal inkomen komen. Als we voor landschapsonderhoud een dienst van maken die betaald wordt ten dienste van de maatschappij en daarvoor contracten afsluiten voor een vast inkomen, hoeven we niet tegen de lage wereldprijzen op te gaan. Want stel voor: als de boer dat niet doet, komen die taken bij Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten te liggen. Die worden betaald door de overheid.”

Volgende week staan weer overleggen gepland, onder meer met Tweede Kamerlid Caroline van de Plas van BBB en LTO. “Dit gebeurt samen met de regiobeheerders van Agractie en LTO om de achterban beter te betrekken bij de ontwikkelingen.”

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2022-10-19 21:41:11


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.