135 statushouders op ‘tussenlocatie’ in Lichtenvoorde

– In wat aan de Kievitstraat in Lichtenvoorde twee jaar lang als tijdelijke huisvesting voor de bejaarden van Antoniushove fungeerde, gaat de gemeente Oost Gelre gereedmaken voor tijdelijke huisvesting van maximaal 135 statushouders. Op 1 december arriveren de eerste vluchtelingen die in Nederland een verblijfstatus van 5 jaar hebben gekregen; zij mogen in Nederland wonen, werken en naar school. De huisvesting is een tussenoplossing om de asielcrisis het hoofd te bieden.

De huisvesting van deze statushouders is van tijdelijke aard. Het gebouw is tot 1 september 2023 beschikbaar. Gedurende de periode van 9 maanden hebben de gemeente Oost Gelre, Aalten en Winterswijk de tijd om voor deze statushouders een woning te vinden. Het COA heeft de statushouders aan één van de drie gemeenten gekoppeld. Aalten, Winterswijk en Oost Gelre werken samen om zodoende asielzoekers met een verblijfsvergunning te helpen aan huisvesting en te zorgen voor onder meer onderwijsplaatsen.

Oost Gelre moet het komend jaar zorgdragen voor 67 statushouders en hebben Aalten (60) en Winterswijk ook statushouders toegewezen gekregen voor vervolghuisvesting. De bedoeling is dat de statushouders vóór 1 september 2023 woonruimte krijgen aangeboden door de gemeente waaraan zij gekoppeld zijn.

Met de tussenlocatie aan de Kievitstraat denken de gemeenten een manier gevonden te hebben om de doorstroming van vluchtelingen die asiel hebben aangevraagd te versnellen. De vol zittende AZC’s en met name Ter Apel in Groningen worden hiermee ontlast. “Veel asielzoekers die het proces hebben doorlopen en een vergunning hebben gekregen zitten vast omdat ze niet kunnen doorstromen naar een woning”, zei burgemeester Annette Bronsvoort in een uitleg aan de buurt dat in september plaatsvond bij HZR ’t Zwaantje in Lichtenvoorde.

Aaltense burgemeester benoemt risico

De drie gemeentes hadden gehoopt om op 1 november de eerste statushouders te kunnen huisvesten aan de Kievitstraat. Burgemeester Anton Stapelkamp zei tijdens de raadsvergadering van 25 oktober dat er omtrent vergoedingen die gemeenten krijgen voor de opvang, dat proces ingewikkeld in elkaar zit als deze mensen eerst naar de tussenlocatie in Oost Gelre gaan. “Als we ‘ja’ zeggen betekent dat we nog niet op alles antwoorden hebben. Het is een risico dat we zoveel mensen opnemen. Het maakt uit of we voor tien gezinnen van zes personen of zestig woningen moeten gaan zoeken voor alleenstaanden. We moeten met creatieve of kleinschalige oplossingen komen of gekke oplossingen waar je niet direct aan denkt.”

Kosten delen

De drie gemeenten werken samen op basis van gelijkwaardigheid en delen ieder in een derde van de kosten en baten en de aantallen statushouders. “Op deze wijze werken de gemeenten samen aan een oplossing voor de asielcrisis”, zo laten de drie gemeenten weten.

Wethouder Bart Porskamp van de gemeente Oost Gelre: “Tot nu toe hebben we elk jaar plek gevonden voor de statushouders. Er is nog steeds doorstroming, ook in de sociale huurwoningen. Het is niet altijd makkelijk, maar we hebben er vertrouwen in dat het ons blijft lukken, net zoals in het eerste halfjaar van 2022. Toen hebben we 33 statushouders gehuisvest. Overigens betekent dit niet dat er ook 33 woningen nodig zijn; hier zitten ook gezinnen tussen.”

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2022-11-02 15:13:48


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.