Winterswijk heeft nog geen last van dumpen dak- en thuislozen uit Den Haag

– In de Winterswijkse gemeenteraad zijn donderdagavond vragen gesteld over Randstad-gemeenten die bemiddelen om mensen zonder woning in onder meer Den Haag aan een woning ver buiten de Randstad. In Winterswijk speelt dit probleem niet, meldde wethouder Gosse Visser aan de gemeenteraad.

De Randstad-gemeenten gaan ver. In sommige gevallen worden de verhuiskosten, de eerste maand van de huur en kosten om een woning te bezichtigen of om het contract te tekenen, vergoed. Raadslid Wim Elferdink (CDA) vroeg zich af of dit de oplossing is. “Worden de mensen uit het westen niet gedwongen naar het oosten te verhuizen waar ze geen netwerk hebben. Andere steden hebben belangstelling om op deze wijze mensen aan een huis te helpen.”

Elferdink wees naar de gemeente Aalten waar door een gunstige loting bij woningcorporatie De Woonplaats enkele thuislozen/gezinnen aan een woning werden geholpen. Volgens het raadslid komt dit handelen bij hem over als deportatie dat hem doet denken aan de ‘koloniën van de weldadigheid’ zo’n tweehonderd jaar geleden. (Uit het hele land werden toen grote aantallen mensen en families in armoede naar het noorden en de Zuidelijke Nederlanden -Belgische Kempen- gestuurd: om aan landbouw te doen, school te lopen en discipline aan te leren. Landlopers, bedelaars en ook weeskinderen werden gedwongen opgenomen.)

Volgens wthouder Gosse Visser speelt dit probleem niet in Winterswijk. Visser heeft bij De Post nader geïnformeerd over mensen van ver buiten Winterswijkk die zonder een baan en een huis boven het hoofd naar Winterswijk komen. Het probleem is volgens de wethouder niet aan de orde in Winterswijk.

Raadslid Elferdink stuurde er nog op aan om dit soort handelen te ontmoedigen door een huisvestingsverordening of om te vragen om de binding met de Oost-Achterhoek of een fysieke legitimatie bij inschrijving.

Wethouder Visser ging hier niet verder op in. Het college ziet volgens de wethouder geen reden om een verordening in te zetten.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-04-21 19:53:38


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.