Winterswijk gaat weer opnieuw zoeken naar nieuwe bedrijventerrein(en): bij elkaar 17 hectare nodig

– Gemeente Winterswijk neemt opnieuw een onderzoeksbureau in de arm dat opnieuw gaat kijken naar locaties voor de aanleg van een nieuw bedrijventerrein in Winterswijk. Een verschil met het voorgaande onderzoek is dat dit meerdere kleinere bedrijventerreinen kunnen zijn en dat de Winterswijkse gemeenteraad vanaf het begin meepraat over waar de toekomstige bedrijventerreinen aan moeten voldoen. “We kijken zorgvuldig naar de gebieden. Daaruit komt een lange lijst die naar de raad gaat en op basis van de richtlijnen die de raad aangeeft volgen een paar opties die nauwkeurig verder onderzocht gaan worden”, aldus wethouder Visser.

Wat betreft de wethouder komen alle opties weer op tafel. Na het vorige gedane onderzoek in 2021 kwamen Elinksveld en Tuunterveld naar voren als twee beste opties van de dertien onderzochte locaties. Beiden vielen echter af en kwamen de weilanden aan de Misterweg, schuin tegenover kampeerbedrijf Obelink als beste keus uit de bus. Maar dat plan liep stuk omdat de familie Klumper en omwonenden uit de krant moesten vernemen dat het om hun grondgebied ging. Dat gaf de gemeente Winterswijk geen goede onderhandelingspositie, wat in de tijd van de gemeenteraadsverkiezingen vervolgens veel politieke onrust veroorzaakte. Vorig jaar oktober kwam de Misterweg opnieuw in zicht, maar om uitvoering te kunnen geven aan het nieuwe plan, stelt het college de gemeenteraad voor dat raadsbesluit in te trekken. “Die beslissing kan wat ons betreft van tafel”, zegt wethouder Gosse Visser.

Winterswijk wil met een schone lei beginnen door met een ander onderzoeksbureau -Bureau Buiten- in zee te gaan.
Verwacht het college dat de uitslag van dit nieuwe geopperde onderzoek anders zal zijn? “De uitslag van de conclusies kan hetzelfde zijn. Het ligt aan de criteria die de gemeenteraad gaat stellen. Zij kiest een onderzoeksmethodiek en denkt na welke eigenschappen een locatie minimaal moet hebben en hoe deze vervolgens verder onderzocht wordt. Op deze manier moet helder worden over wat er nodig is voordat we het verdiepende onderzoek ingaan. De gehele discussie over wat nodig is voor de bedrijven willen we in de openbaarheid voeren.” De Misterweg kan dus opnieuw in zicht komen.

De Winterswijkse industriële kring, Owin bevestigt dat er ruimte nodig is voor bedrijven. Bedrijven willen uitbreiden. Maar daarvoor is geen nieuwe grond beschikbaar in Winterswijk. Wethouder Gosse Visser: “Tegelijkertijd gaan we verder met de ontwikkeling op het terrein van de oude steenfabriek De Vlijt (ook aan de Misterweg) dat door de gemeente Winterswijk zelf is aangekocht. Op korte termijn is ruimte nodig voor de bedrijven. Hoeveel kavels daar beschikbaar komen, ligt aan de verkaveling.” Op de langere termijn van 20 tot 30 jaar is berekend dat er in totaal 17 hectare nodig is. Wethouder Gosse Visser “Animo is er zeker. We zijn herhaaldelijk benaderd door bedrijven die willen uitbreiden en door nieuwe bedrijven.”

Het college wil naar verwachting begin 2024 een keuze voor een locatie maken.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-03-02 17:36:15


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.