Winterswijk creëert bouwboulevard bij het station

– Naast het spoor in Winterswijk ligt 3,2 hectare onbebouwd terrein. Daar moet binnenkort verandering in komen. Het plan is om 2 hectare in te vullen met drie bouwgerelateerde bedrijven. Verf- en glasgroothandel Verglasco is een van de gegadigden. Het college van Burgemeester & Wethouders stemde in met de bestemmingsplanwijziging op de huidige locatie van Verglasco aan de Kastanjelaan 78-80.

Het bedrijf Verglasco wil al een tijdje verhuizen. Eind vorig jaar diende het bedrijf een principeverzoek in om op hun huidige locatie aan de Kastanjelaan 14 grondgebonden woningen te gaan bouwen. “Een plan dat veel beter past in de omgeving,” aldus wethouder Visser. “Verglasco staat in een woonwijk tegenover een speeltuin. Bovendien hebben ze daar geen ruimte om te groeien.” Het gebouw van Verglasco moet plaats maken voor drie woonblokken met rijwoningen. Twee woonblokken bestaan uit een totaal van tien woningen. Het derde woonblok bestaat uit woningen van twee tot drie bouwlagen. De duurzame nieuwbouwwoningen zijn geschikt voor (jonge) gezinnen.

Verhuizen naar de bouwboulevard

De gemeente is met Verglasco in gesprek over een kavel op de nieuwe bouwboulevard (Spoorzone). Het terrein van de nieuwe bouwboulevard is bedoeld én geschikt voor grotere bedrijven. 2 hectare is te groot voor 1 bedrijf, daarom koos de gemeente ervoor om het terrein op te delen in 3 ruime kavels. Wethouder Visser: “Verglasco is mogelijk de eerste op de bouwboulevard. Op deze plek kan het bedrijf groeien. Bovendien is de bereikbaarheid beter doordat de bouwboulevard dichter bij de N319 ligt.” De gemeente is voor de overige kavels nog volop in gesprek met 2 andere bouwgerelateerde bedrijven.

Marga Klompé

Aan de noordzijde van de nieuwe bouwboulevard, naast het Gerrit Komrij College, is ruimte gereserveerd voor Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé. De gemeente begeleidt Marga Klompé bij het ontwerpen van de locatie.

Geschreven door 1Achterhoek op 2022-11-04 07:54:38


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.