Centrumondernemers krijgen extra steun energiecrisis van Oost Gelre

– Gemeente Oost Gelre gaat aan een extra regeling werken om centrumondernemers en horeca te helpen investeren in versneld verduurzamen en energiebesparende middelen. De handreiking voor deze steun komt nadat het college centrumondernemers al tegemoet was komen door af te zien van de heffing van de precario- en reclamebelasting voor 2023.

De extra regeling krijgt de vorm van een revolverend fonds -uitgeleend geld komt weer terug zodat het opnieuw beschikbaar komt- om duurzaamheidsinvesteringen te kunnen doen om van de hoge energieprijzen af te zijn. Winkeliers en horeca zijn nog steeds herstellende van de coronacrisis en de volgende crisis, de energiecrisis brengt ondernemers opnieuw centrumondernemers in financiële problemen. Zij hebben geen financiële ruimte meer voor duurzame investeringen of om leningen aan te gaan. Voor ondernemers die huren worden ook aanvragen via de AGEM (de coöperatieve Achterhoekse Groene Energie Maatschappij) afgewezen.

”Ondernemers dienen het toerisme en houden inwoners tevreden. Het is een sociale investering.”

Benno Voorhuis van Ondernemersfonds Lichtenvoorde sprak dinsdagavond de commissie toe namens de centrumondernemers van Lichtenvoorde en Groenlo – Foto: Eveline Zuurbier

Benno Voorhuis sprak tijdens de jaarlijkse begrotingsvergadering van de gemeenteraad in over de impact van de energiecrisis op ondernemers en de centra. Hij deed dat namens de horeca en de winkeliers in heel Oost Gelre. Volgens Voorhuis stapelen de problemen zich bij ondernemers op. Zij hebben nog te maken met belastingclaims uit de coronacrisis. Alleen een streep zetten door de heffing van de precario- en reclamebelasting in 2023 is te weinig om de centra overeind te houden, waarschuwde hij. Voorhuis duidde op hoezeer sterke ondernemers van essentieel belang zijn voor levendige centra. Hij verzocht de wethouder van Financiën en Economie, Arjen Schutte en de gemeenteraad de mogelijkheid om deel te nemen aan het revolverend duurzaamsheidsfonds voor duurzaamheidsinvesteringen in maatschappelijke voorzieningen. ”Ondernemers dienen het toerisme en houden inwoners tevreden. Het is een sociale investering.”

Wethouder Schutten gaf aan te kijken naar meer financiële ruimte in het duurzaamheidsfonds dat voor maatschappelijke voorzieningen en verenigingen beschikbaar komt. Volgens een meerderheid van de Oost Gelrese gemeenteraad is dat geld er. Oost Gelre houdt voldoende geld over.

Steunmaatregelen energiecrisis apart behandeld

In totaal trekt gemeente Oost Gelre 2,34 miljoen euro uit voor een steunpakket aan maatregelen voor inwoners en aan duurzaamheidsmaatregelen en energielasten voor verenigingen en maatschappelijke organisaties die veelal gedreven worden door vrijwilligers. Dit is inclusief een bedrag uit het steunpakket dat gemeenten gekregen hebben voor het toekennen van de energietoeslag.

Het pakket aan steunmaatregelen moet de pijn van de energierekening voor huishoudens met lage inkomens en de lage middeninkomens verlichten. Verenigingen en maatschappelijke organisaties kunnen rekenen op incidentele noodhulp door de stijging van energiekosten te compenseren. Oost Gelre kan niet blijvend de portemonnee voor compensaties blijven trekken een daarom komt er voor de langere termijn financiële ondersteuning in de vorm van een duurzaamheidsfonds voor maatschappelijke voorzieningen van verenigingen.

Op een begroting van 80 miljoen euro kan Oost Gelre deze steun bieden omdat de gemeente er financieel goed voorstaat. Oost Gelre heeft meer inkomsten uit Den Haag ontvangen dan aanvankelijk aan het begin van dit jaar verwacht. Het boekjaar 2022 laat een voorlopige prognose van 3,5 miljoen euro als resultaat zien. Er zit financiële ruimte in om vooral centrumondernemers te helpen die veel energie verbruiken (bakkers, slagers en horeca) voor het verduurzamen om de hoge kosten de kop in te drukken.

Gemiddeld hogere belasting

De behandeling van de begroting met het meerjarenprogramma is het jaarlijkse hoogtepunt van de lokale politiek. In de begroting van 2023 heeft Oost Gelre nog eens 1 miljoen euro gereserveerd om de inflatie ten gevolge van de roerige tijd in de wereld op te kunnen vangen. Onder meer zijn de salarissen van de ambtenaren op het gemeentehuis gestegen en zijn projecten door de hoge inflatie flink duurder zijn geworden. Onlangs werd bekend dat de gemeente 3 ton meer kwijt is voor de aanleg van een nieuwe BMX-fietscrossbaan in het Eschpark in Lichtenvoorde.

Voor een sluitende begroting dient de gemeente Oost Gelre de jaarlijkse belastingverhoging van 2 procent te handhaven. Dat betekent dat een gemiddeld huishouden 50 euro meer gaat betalen. Daar tegenover staat dat het de belasting voor rioolrecht met gemiddeld 25 euro per huishouden omlaag gaat. De afvalstoffenheffing gaat met een tientje omhoog.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2022-11-03 20:09:03


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.