Weer fossielen van miljoenen jaren oud gevonden in Steengroeve: komst Steengroeve Museum nu echt dichterbij?

– Regelmatig vinden onderzoekers en paleontologen in de Winterswijkse Steengroeve fossielen van dieren die miljoenen jaren leefden in het gebied. Deze week was het weer raak, meldt mediapartner Omroep Gelderland. Bij de opgravingen zijn onder andere onderdelen van de knobbeltandvis gevonden, een kauwplaat van de colobodus (vissoort) en pootdeeltjes van de nothosaurus, een uitgestorven marinereptiel.

De onderzoekers spreken van een ‘uniek gat in de grond’. Ze zeggen daarbij: “Je gaat het hek door, loopt naar beneden en je reist 245 miljoen jaar terug in de tijd.”. In de prehistorie lag Winterswijk aan de kust.

In de afgelopen weken hebben onderzoekers samen met studenten de Steengroeve onderzocht. De regen die er in de afgelopen dagen viel, deert ze niet. De juichstemming overheerst door de bijzondere vondsten.

Komst bescheidener Steengroeve Museum dichterbij

Het is een wens van de gemeente Winterswijk om aan de rand van de steengroeve een museum te bouwen. “Het museum komt op die plek het best tot zijn recht.” In het museum zullen onder meer dit soort bijzondere vondsten en de verhalen in de filmzaal te zien zullen zijn. Initiatiefnemers vereend in de Stichting Terra Temporalis, zijn er al meer dan dertien jaar bezig met de voorbereidingen voor de realisatie van dit omvangrijke project. Omdat het museum in een gevoelig gebied ligt, met natuur waar de oehoe voorkomt en dichtbij het Natura 2000-gebied Willinks Weust raakt de ontwikkeling van het musuemproject telkens in een impasse.

Vlak voor het zomerreces doorbrak gemeente Winterswijk de impasse door het ter inzage leggen van een voorontwerp van het museum. Verantwoordelijk wethouder Wim Wassink: “Het zat behoorlijk in een impasse tussen de gemeente en de stichting. Die zei: ‘er moet eerst een duidelijk plan zijn en de procedures die de gemeente doorloopt. En dat hebben we nu gedaan met behulp van een voorontwerp.” Wassink merkt erbij op: “Het is een uniek gebied en er zullen mensen uit de hele wereld hier naar toe komen. Hier ligt 245 miljoen jaar geschiedenis.”

Einde patstelling en gesprekken voeren

De impasses ontstonden doordat geldschieters -onder meer fondsen- niet over de brug willen komen zolang er geen duidelijkheid was over de gemeentelijke procedures. Een deel van de gemeenteraad was voorstander het museum in het centrum van Winterswijk een plek te geven. BOOS/St.Omgevingsbelang – een groep inwoners rond de groeve- willen dat het buitengebied niet belast wordt met duizenden toeristen en willen het museum ook in het centrum. Ratums Belang is ook kritisch op de ontwikkelingen dichtbij huis. De rust en het natuurlandschap bewaren is een groot goed voor het gebied. De verwachting is dat jaarlijks 25.000 bezoekers het Steengroeve Museum gaan bezoeken.

Het ontwerp van het nieuwe Steengroeve museum met bezoekerscentrum – Foto: pr

“Pas als er een bestemmingsplan is, kun je fondsen benaderen. Bovendien geven we met dit voorontwerp een duidelijk signaal af, dat wij als gemeente Winterswijk vinden dat het museum bij de steengroeve dient te komen. We kunnen nu de gesprekken voeren. De onderzoeken zijn gedaan voor de grondslag van het plan. Die onderzoeken zijn er dus niet gekomen om tegenstand te pareren”, benadrukt Wassink.

Iedereen de kans om te reageren

In verband met de vakantie ligt deze enkele weken langer ter inzage zodat iedereen extra gelegenheid krijgt om erop te reageren, aldus Wassink. De wethouder hoopt dat eind dit jaar een definitief ontwerp in procedure kan worden gebracht. Na de afgifte van de omgevingsvergunning kan snel gestart worden met de realisatie van het Steengroeve Museum.

In het museum komt een expositieruimte waar de gevonden fossielen uitgestald liggen. Een filmzaal en een laboratorium waar je onderzoekers en paleontologen bezig zijn met het prepareren. Daarnaast komt er een pyrietpaviljoen waar kinderen aan de slag kunnen met het zoeken naar pyriet in brokken kalksteen uit de groeve. Beleving van dit stuk unieke landschap is belangrijk. Daarom is er ook aandacht voor het Nationaal Landschap Winterswijk en het dichtbij gelegen Natura 2000-gebied Willinkst Weust.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-08-05 13:40:12


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.