Uitstel bouw sporthal bij Marianum: verenigingen willen Den Elshof met het sportcafé behouden

– De gemeenteraad heeft het college gevraagd nieuw onderzoek te doen om sporthal Den Elshof open te houden naast de nieuw te bouwen sporthal bij Marianum in Groenlo. Aanleiding is dat de sportverenigingen een verhuizing niet meer zien zitten daar bij de nieuwe sporthal bij een school geen sportcafé thuishoort. De handbal-, volleybal- en tafeltennisvereniging kwamen op hun ondertekende intentieverklaring voor een verhuizing naar de Marianum-sporthal terug nadat blijkt dat de kosten voor de ontwikkeling fors hoger uit gaan vallen en de gemeente aan de verenigingen heeft gevraagd op welke ontwikkeling bespaard kan worden.

De bouwontwerpen zijn nagenoeg klaar en op het veld naast Marianum lijkt er alles op dat de bouw van de nieuwe sporthal binnenkort van start kan gaan. De gemeenteraad hoefde in principe dinsdagavond alleen nog maar akkoord gaan met de investering van 8,5 miljoen euro aan gemeenschapsgeld. Maar het was na een beladen commissievergadering van twee weken geleden van de raadsagenda afgehaald. Toen waren leden van de sportverenigingen naar de raadzaal in het Groenlose stadhuis gekomen om met spandoeken en inspreken duidelijk te maken waarom zij liever bij Den Elshof willen blijven sporten.

De belangrijkste reden is dat daar een sportcafé zit waar de leden van de onderlinge sportverenigingen elkaar treffen. Voetbalvereniging SV Grol maakt ook gebruik van het sportcafé. Die verbinding en het clubgevoel vallen weg wanneer zij verhuizen naar de nieuwe sporthal waar geen sportkantine is omwille van het sportonderwijs dat daar wordt gegeven. De oorspronkelijke gedachte was: overdag sporten de leerlingen van Marianum en het Graafschap College, en in de avond maken de verenigingen ervan gebruik. De hal bestaande uit drie zaaldelen en een tribune en lift zou dan optimaal benut worden. Dat was aanvankelijk geen slechte gedachte voor de investering 5,8 miljoen in 2019.

Privatiseren of kantine bij nieuwe sporthal

De nieuwe sporthal bij Marianum zou bovendien aan alle onderwijs- en technische vereisten voldoen voor de te houden sportwedstrijden en die van de NOC-NSF. De verouderde Den Elshof kan dat niet meer bieden. De verenigingen spelen met dispensatie van de sportbonden. Dit vormde de reden waarom de drie vereniging en de gymnastiekvereniging Rap en Snel in 2019 een intentieverklaring tekenden. Den Elshof zou dan door de gemeente worden afgestoten. Maar toen kwamen de coronacrisis en bestuurswisselingen welke leidden tot een ander inzicht. “Het is ons toen duidelijk geworden hoe belangrijk het gevoel is van verbinden door tijdens en na het sporten samen te kunnen zijn. Veel leden zullen gaan stoppen.” Toen de handbal-, volleybal- en de tafeltennisvereniging wisten dat er een kredietaanvraag op de agenda van de raad kwam, zagen zij dit als kans om een dringend verzoek te doen om de oude sporthal Den Elshof te laten voortbestaan naast de nieuwe sporthal bij het Marianum. “Er is nu al een tekort aan beschikbare zaaluren en ruimte.” De verenigingen hebben aangegeven mogelijkheden te zien om Den Elshof zelf te exploiteren.

Uitstel bouw sporthal bij Marianum: verenigingen willen Den Elshof met het sportcafé behouden – Foto: Eveline Zuurbier

Wankel besluit?

Het voorstel heeft het eerder genomen besluit van de gemeenteraad aan het wankelen gebracht. Die wilde eerst het besluit 8,5 miljoen voor de bouw van de nieuwe sporthal een maand uitstellen, maar toen het dinsdagavond niet op de agenda stond kwamen vijf van de zes politieke partijen met een motie die vreemd aan de agenda was toegevoegd. Zij riepen het college op om een eventuele privatisering van Den Elshof te onderzoeken. Een andere mogelijkheid zou ook een kantine toestaan bij de nieuwbouw. Daar werd in de wandelgangen over gesproken, echter niet in de raadsvergadering zelf.

Mission impossible

De PvdA was de enige partij die niet meeging met de motie. Verantwoordelijk wethouder Porskamp zei met een knoop in zijn maag voor de gemeenteraad te staan. Het was op 10 september 2019 een weloverwogen besluit geweest. “Het was weliswaar een lastig besluit van de raad en de intentieverklaring is moeizaam totstandgekomen. Er is heel veel overleg geweest, wetende dat Den Elshof niet meer aan de eisen kan voldoen, hebben we besloten die af te stoten ten gunste van een nieuwe sporthal bij Marianum en de sportzalen bij IKC-scholen”, zei fractieleider Richard Klein Tank. Hij noemde het onderzoek dat het college moet gaan doen een mission impossible. Het onderzoek dat nu gaat gebeuren voor wat we nog met Den Elshof kunnen doen, kan de gemeente er niet bij hebben. De verwachting is dat de sportverenigingen Den Elshof niet in de benen kunnen houden zonder dat de gemeente fors blijft investeren om aan de technische vereisten te voldoen. En twee dingen aan het subsidie-infuus houden is voor de gemeente niet mogelijk.” Klein Tank merkte verder op in het debat: “we doen onderzoek naar waar we al in 2019 geen heil meer in zagen?”

Vertrouwenszaak

De reacties van verantwoordelijk wethouder voor huisvesting Bart Porskamp en de VVD fractie lagen dinsdagavond uiteen. Commissielid Frank Beurskens van de VVD had eerder opgemerkt: “gaan we een groot bedrag investeren in een hal waar een groot deel van de gebruikers niet gelukkig van wordt”. Wethouder stond alleen voor de zaak, zonder de steun van de eigen coalitie wat een vertrouwenszaak wordt dat normaal gezien op tafel van de gemeenteraad komt. Wethouder Bart Porskamp: “De woorden van de heer Tank zijn voor mij en het college uit het hart gegrepen. Dit is het enige en logische besluit voor de toekomstbestendigheid van het onderwijs en de sport’, probeerde de wethouder aan de raad zijn tegenzin om met de motie mee te gaan te verwoorden en vervolgde. “We hebben echter te maken met de politieke realiteit waar we als college naar moeten luisteren.”

Uitstel kost 1000 euro per dag

De ontwikkeling van de nieuwe sporthal is nagenoeg aanbesteed bij bouwbedrijf Vaessen en de gemeente koos van Hooper architecten voor het ontwerp. Dit uitstel gaat de gemeente duizend euro per dag kosten. En daar blijft het niet bij. Het contract met Marianum dat niet gehaald wordt én het onderzoek voor het behoud van sporthal Den Elshof kosten de gemeente nog eens enkele tienduizenden euro’s extra.

De nieuwbouw van de sporthal bij het Marianum gaat door inflatie, het gebrek aan grondstoffen voor bouwmaterialen en nieuwe eisen voor bewegingsonderwijs 2,7 miljoen euro méér kosten. Er was 5,8 miljoen euro begroot wat nu dus 8,5 miljoen euro wordt. Een verzoek om besparing bij de sportverenigingen viel verkeerd bij de ledenvergaderingen van de handbal-, volleybal- en tafeltennisvereniging. Gymnastiekvereniging Rap en Snel, wil graag naar het nieuwe ‘sportcentrum’ bij Marianum verhuizen. Ze maakte in een brandbrief aan het college en de raad nog wel duidelijk dat de vereniging een voorkeur heeft voor een zaaldeel met een permanent turngedeelte. In 2019 werd gezegd dat deze er voorlopig niet zou komen.

Het college van Oost Gelre krijgt tot dit voorjaar de tijd om met behulp van de resultaten uit het onderzoek, duidelijkheid te geven hoe het perspectief voor de verenigingen eruit gaat zien. OOG en CDA hebben al laten weten, dat wat de uitkomst ook is: de nieuwe sporthal bij Marianum moet er komen.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2022-12-23 13:18:14


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.