Uitbreiding opvang Oekraiense vluchtelingen in Groenlo

GROENLO – Gemeente Oost Gelre is van plan het voormalige gebouw van Flynth in Groenlo aan de Winterswijkseweg 37 aan te kopen voor de opvang van minimaal 60 vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeenteraad behandelt op 2 juli een voorstel om krediet beschikbaar te stellen voor deze aankoop. Na de aankoop moet het pand verbouwd worden om geschikt te maken voor bewoning. Pas dan kunnen de eerste Oekraïense mensen er terecht. Wanneer dit precies zal zijn, is nog niet duidelijk. De gemeente hoopt op eind dit jaar.

Verantwoordelijkheid nemen

Het college van B&W neemt haar verantwoordelijkheid als het gaat om de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Burgemeester Annette Bronsvoort: “Wij vinden dat iedere gemeente een steentje moet bijdragen in het opvangen van vluchtelingen. Dat doen we in Oost Gelre al in meerdere opvanglocaties voor deze specifieke doelgroep. We willen daar nu deze locatie aan toevoegen. Door het pand aan te kopen beschikken we als eigenaar over een duurzame opvanglocatie waar we meerdere jaren mee vooruit kunnen.” Met dit besluit levert de gemeente een bijdrage aan het behalen van de taakstelling voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen.

Omwonenden van de locatie zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst begin juni.

Opgave gemeenten

Alle gemeenten in Nederland hebben een opgave om vluchtelingen en (arbeids-)migranten op te vangen. Dat doen we Oost Gelre ook. We verwachten dat het aantal op te vangen mensen de komende tijd toeneemt. Denk aan Oekraïense vluchtelingen, arbeidsmigranten, asielzoekers. De gemeente heeft in 2023 een oproep gedaan aan inwoners en ondernemers voor mogelijke locaties voor de opvang van de genoemde doelgroepen. Dit heeft voor de opvang van Oekraïense ontheemden geresulteerd in de mogelijke aankoop van het voormalige Flynth-pand. Het onderzoek naar locaties voor de opvang van de overige doelgroepen loopt nog. Op dit moment hebben we voor 135 Oekraïense ontheemden tijdelijke huisvesting in Groenlo.

Geschreven door Redactie 1Achterhoek op 2024-06-05T09:58:51+02:00


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.