Totaalverbod op dragen gevaarlijke voorwerpen in Winterswijk

– Winterswijk weert gevaarlijke voorwerpen

Burgemeester Bengevoord besluit heel Winterswijk aan te wijzen als een gebied waar het verboden is voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. Net als in veel andere gemeenten is in Winterswijk sprake van messen – en wapens problematiek. Er is om die reden behoefte aan het stellen van een duidelijke norm dat in de gemeente Winterswijk het gebruik van ‘gewone’ voorwerpen als wapens niet getolereerd wordt. Daarnaast ontbreekt er nu een grond om deze niet strafbare wapens in beslag te nemen.

In de Algemene Plaatselijke Verordening 2019 van de gemeente Winterswijk (hierna: APV) staat al een artikel opgenomen dat ertoe moet leiden dat de (beleving van) veiligheid in Winterswijk wordt vergroot. Om dit artikel ‘verbod gevaarlijke voorwerpen’ (2.1b) te kunnen gebruiken dient de burgemeester een aanwijzingsbesluit te nemen. Door de aanwijzing van het verbod op gevaarlijke voorwerpen op basis van de APV ontstaat er de mogelijkheid om nu ook bestuursrechtelijk te handhaven en niet alleen strafrechtelijk.

Dit geeft meer slagkracht om het problematische bezit van messen en andere voorwerpen die als wapens worden gebruikt, aan te pakken.

Door dit aanwijzingsbesluit geldt er voor heel Winterswijk een totaalverbod op het bij zich dragen van gevaarlijke voorwerpen

Burgemeester Bengevoord: “Tijdens controleacties worden veelvuldig messen of andere wapens gevonden die niet zijn verboden op grond van de ‘Wet wapens en munitie’ maar toch een gevaar vormen voor de openbare orde omdat deze messen wél als steekwapen kunnen worden gebruikt. Door dit aanwijzingsbesluit geldt er voor heel Winterswijk een totaalverbod op het bij zich dragen van gevaarlijke voorwerpen. Hiermee wordt het mogelijk om bestuursrechtelijke te handhaven en deze (steek)wapens in beslag te nemen. Dit bevordert de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de inwoners van Winterswijk.”

Personen die worden betrapt op het dragen van wapens, krijgen zo mogelijk een boete. Hun wapens worden door de politie in beslag genomen. Hierdoor kunnen gewelddadige incidenten worden voorkomen. Tenslotte kunnen er andere bestuurlijke of strafrechtelijke consequenties volgen, welke afhangen van de situatie en ernst van de overtreding. Na overtreding kan de gemeente bestuursrechtelijk optreden door de overtreder een last onder dwangsom op te leggen. Dit betekent dat de betreffende persoon bij herhaaldelijke overtreding een boete moet betalen.

Indien er sprake is van minderjarige overtreders worden de ouders geïnformeerd en volgt mogelijk verwijzing naar Bureau Halt.

Geschreven door 1Achterhoek op 2022-07-15 13:28:13


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.