Speelterrein De Miggelt in Aalten snel weer beschikbaar

– Maandag 6 maart werden in de bodem van speelterrein De Miggelt in Aalten stukjes asbest aangetroffen. De gemeente heeft bodemonderzoek laten uitvoeren. Hoewel daaruit blijkt dat sanering niet noodzakelijk is, is besloten grond en speelzand te vervangen, zodat er kinderen er weer zonder zorgen kunnen spelen.

Op 27 maart heeft Milieutechniek Rouwmaat uit Groenlo in opdracht van gemeente Aalten bodemonderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek is een beperkte hoeveelheid asbest aangetroffen; in een van de onderzoekssleuven enkele plaatjes zoals ook op 6 maart werden gevonden en in een andere sleuf een deel golfplaat. Uit verdere analyse blijkt dat het in beide gevallen gaat om zogenoemd hechtgebonden asbest. Bij hechtgebonden asbest zijn de asbestvezels gemengd met een andere stof, meestal cement of lijm. De vezels zijn daardoor stevig met elkaar verbonden en kunnen moeilijk vrijkomen, mits het materiaal niet is beschadigd. Bovendien gaat het om witte asbest, met gekrulde vezel, de minst gevaarlijke soort asbest.

Uit het bodemonderzoek en de analyse is gebleken dat het gehalte aan asbest in de bodem beneden de norm blijft waarbij aanvullend onderzoek of sanering noodzakelijk is.

“Juist een speelterrein moet veilig zijn, daarom graven we het terrein met de tuin af:

Wethouder Erik Groters merkte het eerder al op: “Juist een speelterrein moet veilig zijn, dus we nemen maatregelen om dat zeker te stellen.” Besloten is daarom, hoewel de hoeveelheid en soort gevonden asbest daar dus geen aanleiding voor geeft, zowel het speelterrein als de tuin af te graven. Nadat hier nieuwe grond en nieuw speelzand is aangebracht, wordt de tuin opnieuw ingeplant en worden de speeltoestellen teruggeplaatst. “We gaan ervan uit dat dit op vrij korte termijn te realiseren is, zodat de kinderen er snel weer kunnen spelen”, besluit de wethouder.

Buurtbewoners zijn per brief geïnformeerd over de onderzoeksresultaten en het vervolg.

Geschreven door Jorg Ebbers op 2023-04-12 12:45:48


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.