‘Sloop van leegstaande stallen en boerderijen is zo zonde’

– Het aantal leegstaande schuren en boerderijen neemt toe. Vaak gaat het om een woonhuis wat leeg komt te staan, stallen of schuren, maar soms staan ook hele boerenerven leeg. De provincie Gelderland brengt op dit moment in kaart om hoeveel agrarische gebouwen het gaat. In Winterswijk startte deze maand een project om het opnieuw inrichten van boerenerven te stimuleren.

“Veel boeren worstelen op dit moment met hun toekomst”, zegt projectleider Wim Korsten. “De één wil het agrarische bedrijf verkopen en besluit om uit het buitengebied te vertrekken, een ander wil er graag blijven wonen en kijkt welke mogelijkheden er nog zijn voor het boerenerf. Met dit project willen we erfeigenaren, maar ook toekomstige kopers van een boerderij met elkaar in contact brengen.”

‘Je hebt hier zoveel ruimte’

Aan de rand van het Korenburgerveen in de buurtschap Corle staat al tweeënhalf jaar een boerderij leeg. De provincie is eigenaar van de locatie, maar die is nog niet begonnen met de sloop of het herinrichten van de boerderij. “Dat is zo zonde”, zegt Nancy Heijink van Corle’s Belang. “Je hebt hier zoveel ruimte en de gebouwen die er staan zouden prima hergebruikt kunnen worden.”

De belangengroep wacht al een tijd op meer informatie over de toekomstplannen van de boerderij. “Maar die krijgen we niet”, aldus Heijink. “We willen graag weten wat er hier gaat gebeuren en wat er hier straks mag.”

‘Dit jaar nog starten met herontwikkeling’

De provincie geeft desgevraagd aan dat ze dit jaar nog wil starten met de herontwikkeling van de boerderij. “We gaan een deel van de stallen in ieder geval slopen”, zegt een woordvoerder. “Over de rest zijn we in overleg met de gemeente over de herbestemming.”

Daarbij kan volgens de provincie gedacht worden aan een invulling met een woonfunctie of een woon-werkfunctie. “Daarna starten we met een openbaar verkooptraject van de locatie waarbij iedereen zijn of haar belangstelling voor de locatie kenbaar kan maken”, aldus een woordvoerder.

Negatieve bijeffecten

“Wij willen het nieuw gebruik van erven graag bevorderen”, zegt Korsten. “Boerderijen en hun bijgebouwen zijn meestal te groot en kunnen ruimte bieden aan meerdere bewoners. Ook kunnen boerderijen worden gesplitst, waardoor het relatief betaalbaar wordt en bereikbaar wordt voor meerdere inkomensgroepen.”

Het leegstaan van agrarische gebouwen kan namelijk grote gevolgen hebben. Erven verrommelen, de uitstraling van boerderijen staat onder druk en dit heeft direct invloed op de leefbaarheid.

Leegstaande agrarische gebouwen blijken bijvoorbeeld ook gewild bij criminele organisaties die er een wietkwekerij of drugslaboratorium willen vestigen. Voor boeren, die in een financieel kwetsbare positie zitten, klinkt een ‘goed’ aanbod vaak aantrekkelijk.

‘Het platteland leefbaar houden’

“Er zijn al veel grote agrarische bedrijven in Corle de afgelopen jaren gestopt”, zegt Heijink. Dit project past daarom goed bij het leefbaar houden van het platteland.

“Onze jongeren trekken nu naar de kern van Winterswijk, terwijl ze graag hier in de buurtschap willen blijven wonen. Maar een grote boerderij is vaak veel te kostbaar om te financieren. Als er andere mogelijkheden komen, dan zou dat fantastisch zijn”, aldus Heijink.

Geschreven door Davie Klein Gunnewiek, Omroep Gelderland op 2023-02-01 07:00:00


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.