Aanzienlijk minder vissen in slecht onderhouden retentievijver Oostervoort

– Aanzienlijk minder vissen en een vermindering van voorkomende soorten in de retentievijver aan de Oostervoort, dan bij de meting van acht jaar geleden. Dat constateren leden van de Winterswijkse hengelsportvereniging De Karper nadat Sportvisserij Nederland vorige week een visserijkundig onderzoek deed in de vijver. De Karper deed een verzoek daartoe nadat in de zomer de vijver vol blauwalg zat en aan het begin van de vorstperiode in december zo’n twintig grote vissen dood in het water werden aangetroffen. “Dan ondernemen wij direct actie.”

Hans Bax, secretaris van De Karpers wijst naar de bak met vissen die met een sleepnet uit de vijver zijn gehaald. Een grote snoek en enkele tientallen voorntjes die niet groter zijn dan zo’n twaalf centimeter. Er zit ook een kleine snoek tussen van twaalf centimeter. “De soorten zijn duidelijk afgenomen.” Verder worden er die morgen diverse watermonsters meegenomen voor onderzoek. “Zonder dat onderzoek kun je zien dat de waterkwaliteit slecht is. Door bladinval is de vijver steeds ondieper geworden. Het rottingsproces haalt veel zuurstof weg voor de vissen.

Met sleepnetten worden vissen aan de kant gebracht voor onderzoek. – Foto: Rinus Robaard

Het is een retentievijver waar van alle kanten (regen)water uit de wijk instroomt wat de waterkwaliteit dusdanig beïnvloedt dat die in onbalans raakt.” Bax denkt dat ook het vele brood dat aan de eenden gevoerd wordt, ten koste gaat van de waterkwaliteit. Het onderzoek zal dat gaan uitwijzen.

De vijver dient, zeker wanneer het aangemerkt is als viswater, veel beter onderhouden te worden.

Hengelsportverenigingen hebben kennis in huis als het gaat over de waterkwaliteit en het beheer van de visstand in de wateren. De vijver is aangewezen als visvijver. “De gemeente is eigenaar, het waterschap de gebruiker en de hengelsportvereniging de huurder. De vijver dient, zeker wanneer het aangemerkt is als viswater, veel beter onderhouden te worden.” Met de resultaten wil WHV De Karper in overleg gaan met de gemeente en het waterschap voor een plan om de waterkwaliteit te verbeteren. “Er is budget voor om de kanten van de visvijver te onderhouden”, aldus Bax.

Een buurtbewoner komt kijken wat er die morgen gebeurt in de vijver. – Foto: Rinus Robaard

Hengelsportvereniging De Karper behoort tot de grootste verenigingen in Winterswijk. De Puls aan de Badweg, de Meddose Kolk en Kloosterveld achter de Italiaanse Meren zijn eigendom van De Karper. “Deze viswateren onderhouden we zelf. Dit zijn diepere wateren en de waterkwaliteit is er goed”, aldus Bax. Daarnaast zijn er meerdere retentievijvers in de omgeving van Winterswijk waar leden vissen en waar de hengelsportvereniging toeziet op de kwaliteit van het viswater en de visstand. Regelmatig brengt de vereniging gekweekte vissoorten in. “Van wat we hier aan de Oostervoort ingebracht hebben, lijkt niets meer over te zijn.”

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-02-01 10:31:36


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.