Samenwerking tussen brandweren in Bocholt/Süderwick en Aalten/Dinxperlo weer stappen verder

– Een Duits-Nederlandse brandweerkazerne bouwen, vlakbij de grens tussen Dinxperlo en Suderwick, is makkelijker gezegd dan gedaan. Thomas Decker, de commandant van de brandweer in Bocholt zei het een jaar geleden: “het zaak is bouwgrond te vinden vlakbij de grens in Dinxperlo of Suderwick waarop de kazerne moet worden komen. Het voordeel daarvan is duidelijk: nu hebben beide dorpen, die tegen elkaar aan liggen, een eigen kazerne op twee kilometer afstand van elkaar. Veel handiger is samen één goed uitgeruste kazerne, van waaruit beide zijden van de grens bediend worden.

Inmiddels is er een stuurgroep ‘Stuurgroep CrossFire’ gevormd voor de voortgang van het project. Ze hebben een duidelijk doel voor ogen: de totstandkoming van de eerste Duits-Nederlandse brandweerkazerne in Dinxperlo-Suderwick. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de beide posten Suderwick en Dinxperlo, de beide burgemeesters, de Bocholtse brandweerwethouder en brandweercommandanten, ondersteund door gemeenteambtenaren en medewerkers van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Grensoverschrijdend samenwerken is makkelijker gezegd dan gedaan blijkt in Aalten en Bocholt als het gaat over onder meer de brandweer en ambulancediensten.

Koppelstukken waren bijna anderhalf jaar geleden het symbool voor het begin van de grensoverschrijdende samenwerking van de brandweermachten in de gemeentes Bocholt en Aalten. – Foto: Eveline Zuurbier

Om dit unieke project te laten slagen moeten er tal van zaken worden uitgezocht en uitgewerkt. In de afgelopen maanden zijn een tiental mogelijke locaties onderzocht op geschiktheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid. Rekening moet daarbij worden gehouden met bestemmingsplannen, minimale oppervlakte, opkomsttijden van de vrijwilligers, uitruktijden naar potentiële risicolocaties en inpasbaarheid in de omgeving. Ondertussen zijn er uit deze eerste selectie aan beide zijden van de grens meerdere kansrijke locaties overgebleven en worden de eerste gesprekken gevoerd met grondeigenaren over de mogelijkheid om de percelen aan te kunnen kopen en tegen welke prijs, want het project moet ook nog betaalbaar blijven. Naast onderzoeken naar de locaties wordt ook al nagedacht over eigendom en beheer van een eventuele gezamenlijke kazerne. De wens is om het eigendom en het beheer gezamenlijk te hebben en daar moet een geschikte juridische constructie voor onderzocht worden.

Verschillende overheden op verschillende niveaus

Burgemeester Anton Stapelkamp was een jaar geleden ook bij de bijeenkomst over de samenwerking van de brandweer in de twee grensgemeenten. “In Duitsland beslist de gemeente Bocholt alleen over de samenwerking. In Nederland maken we deel uit van de Veiligheidsregio waar 22 gemeenten onder vallen, die samen geld moet vrijmaken voor de kazerne. Dat maakt de besluitvorming al gecompliceerder.”

Gescheiden kleedruimtes of alles ineen?

Aan beide zijden worden ook contacten gelegd met hogere overheden zodat mogelijke problemen met verschillen in regelgeving kunnen worden opgelost en ook in verband met het verkrijgen van eventuele financiële ondersteuning. Het project is immers van bovenlokale waarde, het verbindt twee brandweerculturen en -systemen met elkaar.

Want ook de bouw van een brandweerkazerne is ingewikkelder dan het lijkt. Stapelkamp: ,,In Nederland is er een kleedruimte voor mannen en vrouwen samen. In Duitsland zijn twee aparte kleedruimtes. Dat maakt een aanpassing van het model noodzakelijk.”

Intensieve samenwerking

Ondertussen wordt door de twee huidige brandweerkorpsen steeds intensiever samengewerkt. In 2022 is de post Suderwick opgenomen in het Nederlandse oproepsysteem. Er wordt vaker samen geoefend, de samenwerking met de Suderwickse jeugdbrandweer groeit en ook de persoonlijke contacten verdiepen zich. Dit alles draagt ook nu al bij aan het versterken van de brandweerzorg in het grensgebied.

Lees hier meer over de Nederlands-Duitse samenwerking voor hulpdiensten.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-10-16 15:48:45


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.