Raad en wethouder komen er niet samen uit: geen herinrichtingsplan voor de Groenloseweg

– Een klungelende ogende gemeenteraad door amendementen die ingebracht en aangepast werden, vervolgens teruggetrokken en weer ingebracht werden. Lange schorsingen en tenslotte kwam vlak voor de stemming kreeg wethouder Wim Wassink een motie van afkeuring van GB en de VVD voor de kiezen. De Winterswijkse gemeenteraad en wethouder Wassink zijn er donderdagavond niet uitgekomen over de herinrichting van de Groenloseweg. Tot voorbij middernacht ging het debat over hoe breed de weg voor het doorgaande verkeer, Arriva en de hulpdiensten zou moeten zijn en de doorstroming van het snellere verkeer. Daarover leek de gemeenteraad andere informatie te hebben opgehaald dan de wethouder en wilden ze elkaar niet goed begrijpen.

Na bijna 5 uur discussiëren heeft geen enkel voorstel het gered voor wat nu met de Groenloseweg moet gebeuren, die schreeuwt om onderhoud én om het verkeer af te remmen. Hoe het nu verder gaat is onduidelijk, want er zijn na de bewogen politieke avond alleen maar verliezers. Voor de aanwonenden want er is nu geen plan. En voor de fractie Voor Winterswijk, die de weg breder op 6.30 meter wilde hebben door ‘stukkies van het parkeer- en voetgangersdeel en plukkies van de groenaanplant te snoepen. En ook niet voor GB, VVD en D66 die de weg nog een stukje breder wilden maken, 6,50 meter. Het betekende dat dat er ook geen meerderheid te vinden was voor het collegeplan van wethouder Wassink. Die koos ervoor het snelverkeer minder ruimte te geven wat een voordeel moest gaan opleveren voor fietsers, voetgangers, scootmobielen en ander kwetsbaar langzaam verkeer. Ook het prettiger wonen aan de rechte verbindingsweg telde voor de wethouder zwaar. Hij hield de breedte op 5,80 meter.

Tweede keer dat participatieplan in prullenbak gaat

Het is voor de tweede keer dat een herinrichtingsplan waar veel inwoners -in dit geval aanwonenden- aan hebben bijgedragen rechtstreeks in de prullenbak verdwijnt en waarbij een wethouder vrijwel helemaal alleen is komen te staan. Wassink kon de voltallige gemeenteraad mee te krijgen voor zijn herinrichtingsplan van de Groenloseweg. Eerder gebeurde dat met wethouder Elvira Schepers met haar inrichtingsplan voor de Markt. Voor die ontwikkeling had ze via infoavonden bij Winterswijkers het idee opgehaald dat het marktplein als een huiskamer zou aanvoelen, geschikt gemaakt voor culturele evenementen. Iets vergelijkbaars gebeurde donderdagavond met wethouder Wassink. Hij kreeg een motie van afkeuring voor de voeten geworden omdat hij de gemeenteraad niet goed op de hoogte heeft gehouden over het dossier.
Wassink volgde een eerder genomen raadsbesluit niet op. Volgens de wethouder omdat hij toen al de raad had gezegd dat deze met alle andere bijkomende zaken voor de inrichting van een 30 km-zone onuitvoerbaar was. De raad heeft een groenstructuurplan en beleid voor klimaatadaptie vastgesteld. Bovendien stelt de inrichting van een 30 km/u-zone eisen aan de minimale breedte van het voetgangerspad, dienen snelheidsremmende maatregelen te worden genomen en komt het aan op meet- en rekenwerk voor de inritten naar de huizen. Dan spelen ook nog de aanrijtijden van de hulpdiensten en het openbaar vervoer waar rekening mee moet worden gehouden. “De volle breedte van de weg is daarmee benut”, zo verdedigde Wassink zich.

Zorgen om verlies bus naar centrum Winterswijk

De discussie over de centimeters breedte van de weg, spitste zich toe op wel of geen goede doorstroming van de weg en wat wel of niet veilig zou zijn. Volgens VVD-fractieleider Casper Sonderen heeft de Groenloseweg de functie van een gebiedsontsluitingsweg wat vraagt om een goede doorstroming. Hij achtte dit belangrijker dan een 30km/u-weg naar het centrum een verblijfsfunctie te geven. Jan Pleiter, fractieleider van WB benoemde de krappe doorgang wanneer twee vrachtwagens elkaar passeren. “Ze gaan met de wielen over het trottoir. We vrezen voor de geparkeerde auto’s. Juist hierom bestaat bij ons de angst dat er ongelukken gaan gebeuren als de weg niet breder wordt. De weg wordt niet veiliger, maar onveiliger.”

Beide fractieleiders en Tom van Beek van Voor Winterswijk baseerden hun pleidooi op de gegevens van kennisplatform CROW door wie Wassink zichzelf ook liet informeren. Dat adviesorgaan meldde dat een gebiedsontsluitingsweg waar meer dan 6000 voertuigen per etmaal overheen gaan, de minimale breedte 6,50 meter zou moeten zijn. Over de Groenloseweg rijden 8000 voertuigen. Met deze cijfers en de toekomst wanneer de gehele kom Winterswijk 30 kim-zone wordt, was Wassink ook aan het rekenen gegaan. In aanloop van de raadsvergadering had hij laten weten dat wanneer je een 30 km/u weg aanlegt van 6 meter breed, is er een theoretische capaciteit van 1700 voertuigen per uur. In de spits heeft de Groenloseweg slechts 40 procent van dit aantal. “Er is dus nog veel ruimte in de capaciteit van de weg en de doorstroming is daarmee ruimschoots gewaarborgd.” VVD, WB en Voor Winterswijk waren met die becijfering niet te overtuigen.

Zorgen waren er ook over de buslijn 73. Arriva wil wanneer 30km/u-wegen teveel vertraging geven de buslijn omleiden of in het slechtste geval, de lijn opheffen, zei Casper Sonderen (VVD). “Arriva is van plan de bushaltes weg te halen. Dan is het centrum niet meer bereikbaar”, waarschuwde Sonderen. Maar wethouder Wassink wees erop dat Arriva akkoord was met het plan. “Ze zijn meegenomen bij de planvorming en er is formeel geen bezwaar gemaakt”, zei Wassink. Volgens Sonderen en Pleiter was die conclusie te snel genomen. Het staat namelijk nergens vast, zeiden beiden.

Nu eerst een verkeerscirculatieplan?

CDA steunde hun wethouder en ook de PvdA stond donderdagavond achter het plan. De fractie Morgen keek de hele avond naar de discussies over de centimeters.

Fractieleider André van Nijkerken zei dat zijn fractie alleen akkoord zal gaan als er een verkeerscirculatieplan komt voor Winterswijk. “We moeten stoppen met het maken van allerlei postzegelplannetjes. Stel je eens voor dat je voor het vrachtwagen- en snelle verkeer een andere weg gaat aanleggen, dan geeft dat een heel ander beeld met wat ervoor de Groenloseweg moet gebeuren. Met het smaller maken van de Groenloseweg kunnen we leven omdat iedereen dan rekening met elkaar houdt en goed is voor de aanwonenden.” Van Nijkerken kwam met het voorstel voor een betere verkeerscirculatie voor Winterswijk. Het verkeer vanaf Groenlo, Aalten en Vreden (Dld) leiden over de rondweg, Europalaan en de Parallelweg en vanaf daar een nieuwe doorsteek maken naar de Dingstraat. Een derde treinstation aanleggen maakt het mogelijk een overweg te creëren. De grond in de Spoorzone moet de gemeente dus niet gaan verkopen, zei Van Nijkerken.

Het betekent dat de herinrichting van de Groenloseweg naar een 30km/u-weg nog minimaal anderhalf jaar op zich laat wachten. Want dat het de verbindingsweg naar het Winterswijkse centrum een 30km/u-weg moet worden, was het enigie waarover een voltallige gemeenteraad het op die avond volledig mee eens was.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-05-27 11:50:01


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.