Provincie leidt zij-instromers op om woningbouw te versnellen

ACHTERHOEK – Provincie Gelderland gaat 240 starters en zij-instromers opleiden om de woningbouw te versnellen. Gemeenten hebben te weinig ambtenaren die gespecialiseerd zijn in wonen en ruimtelijke ordening. Hierdoor loopt de vergunningverlening vaak vertraging op. De provincie heeft hiervoor een opleidingsprogramma opgezet samen met Werken in Gelderland.

Gedeputeerde Dirk Vreugdenhil: ‘Woningbouw is mensenwerk. We hebben meer vakmensen nodig om de woningbouw te versnellen. Vakmensen in de bouw en vakmensen bij gemeenten. Zonder goed opgeleide woonambtenaren loopt de vergunningverlening vertraging op en komt de woningbouw stil te liggen.

Te weinig woonambtenaren

In Gelderland moeten er 100.000 woningen bij worden gebouwd. Eén van de belangrijkste knelpunten bij de woningbouw is het tekort aan woonambtenaren. Voor elk bouwproject moeten ambtenaren aan het werk met o.a. de vergunningverlening, inspraak, planvoorbereiding het onderhandelen met projectontwikkelaars. Uit onderzoek blijkt dat er ruim 200 extra ambtenaren nodig zijn bij gemeenten om de woondoelen voor Gelderland te realiseren.

Eerste trainees van start

Hiervoor heeft de provincie met Werken in Gelderland een startersprogramma Ruimtelijke Ordening opgezet. Op 6 maart start de eerste groep van 15 zij-instromers met de opleiding. Zij komen uit het bedrijfsleven of aan de overheid gelieerde instanties zoals GGD of onderwijs. De zij-instromers gaan aan de slag bij gemeenten in verschillende functies op het gebied van ruimte en wonen.

100 zij-instromers per jaar

Het startersprogramma moet zorgen voor jaarlijks 100 (zij-)instromers bij Gelderse gemeenten. In september start er weer een nieuwe lichting met trainees. Vanuit het Actieplan Wonen zet de provincie 1,4 miljoen euro in voor de opleiding van zij-instromers. Het programma wordt uitgevoerd door Werken in Gelderland: een samenwerkingsverband van overheidsorganisaties met als doel de loopbaanmogelijkheden bij de Gelderse overheden te versterken.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2024-03-05 11:59:37


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.