Provincie investeert in leefbaarheid en regionale samenwerking: subsidie voor Oost Gelre, Achterhoek Toerisme en lokale journalistiek

LICHTENVOORDE – Het verbeteren van de leefbaarheid, de regionale samenwerking verder voorbereiden en uitvoeren van Regiodeals. Deze plannen staan in het Tussendocument, dat Gedeputeerde Staten (GS) hebben vastgesteld. “Hierin staan concrete uitvoeringsplannen, om doelen uit het coalitieakkoord te realiseren. Met de gevraagde 39,5 miljoen euro kunnen we verder”, aldus gedeputeerde Financiën Helga Witjes.

Onder meer stelt de provincie 70.000 euro beschikbaar aan Oost Gelre voor klimaatadaptie. De bijdrage maakt deel uit van de regioplannen die anticiperen op klimaatverandering. In totaal is een half miljoen euro beschikbaar gesteld.

Om 80 jaar vrijheid te herdenken is een bedrag van 80.000 euro gegund aan het bureau voor het toerisme in de Achterhoek.

Leefbaarheid

Gedeputeerde Staten (GS) wil de leefbaarheid van inwoners verbeteren door initiatieven en plannen van inwoners te ondersteunen. Hiervoor wil de provincie 100 dorpen- en wijkendeals sluiten met gemeenten. In een Wijken- of Dorpendeal maken inwoners, gemeenten en ondernemers afspraken om de leefbaarheid en verbinding in de buurt te versterken. Bijvoorbeeld in de vorm van een dorpscentrum, waarin naast een bibliotheek en een ouderencentrum ook een ontmoetingsplek voor de jeugd wordt gemaakt. Met de subsidieregeling geven GS waardevolle buurtinitiatieven een steuntje in de rug. Zij vragen hiervoor 17 miljoen euro.

Regionaal samenwerken

Het college wil verder investeren in regionale samenwerking met regio’s en gemeenten voor het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. Ook vraagt GS geld voor de Regiodeals voor de Achterhoek, Stedendriehoek, Veluwe en Zwolle en Arnhem-Nijmegen. Totaal gaat het om 9,5 miljoen euro.

Wolven, erfgoed, klimaatplan, werklandschappen en fietsenstalling

Voor het verbreden van de subsidieregeling wolvenpreventie vragen GS 3 miljoen. Om het uitvoeringsprogramma Erfgoed en Cultuur op te pakken is 4,5 miljoen nodig en voor het nieuwe klimaatplan 2 miljoen. Voor dit laatste zetten GS in op het aanpakken van netcongestie, het versnellen van de warmtetransitie, het verduurzamen van de Gelderse industrie en een plan van aanpak voor kernenergie. Vooruitlopend op het integraal Economieplan wordt nu alleen een bedrag gevraagd om mee te kunnen doen aan het landelijk programma Werklandschappen van de toekomst. Later in het jaar volgen nieuwe verzoeken om geld, zoals bij de actualisatie van de Visie voor een bereikbaar Gelderland.

Investeringsbudget

De plannen worden gefinancierd uit het investeringsbudget. Dit is een eenmalig budget van 400 miljoen euro om het coalitieakkoord uit te voeren. Provinciale Staten moeten een akkoord geven op deze financiële voorstellen. Naar verwachting besluiten zij hierover tijdens de Statenvergadering van 10 april.

Voor een compleet overzicht van alle verzoeken om geld, klik hier naar de Statenbrief en het Tussendocument.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2024-03-05 10:25:54


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.