Provincie Gelderland draagt natuurgronden langs Aaltense Goor over aan 7 buurtboeren

– Toen in 2010 de provincie Gelderland samen met het waterschap Rijn & IJssel een melkveebedrijf mat 60 hectare landbouwgrond aankocht aan de rand van het Aaltense Goor voor nieuwe natuur en met het oog op verdroging voor een verbetering van de landbouwstructuur, zou de grond normaliter voorbestemd zijn voor Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Daar staken zeven buurtboeren een stokje voor. Niet om te protesteren, maar dat ze graag het beheer ervan op zich wilden nemen. Ze zagen dit als kans en aanvulling op natuurinclusief te kunnen gaan ‘landbouwen’. Aan deze nieuwe toekomst hebben zij gebouwd. Donderdag vóór het kerstweekend de acte. De provincie droeg de gronden over aan de nieuw opgerichte stichting ’t Engeveld van deze zeven buurtboeren.

De strook van 60 hectare vormt een overgangszone tussen het natuurreservaat en de open landbouwgronden van het Zwarte Veen. Dit is waar de windmolens van Hagewind staan. Een 25 hectare is nieuwe natuur. Op de andere 35 hectare wordt natuurinclusief geboerd en zijn er voor natuurbeleving wandel-, ruiter- en menpaden aangelegd met onder meer een vlonderpad door de natuur. In de winter van 2020 werd er enthousiast geschaatst en betrokken boeren maakten het ijs schoon. De hele Boterdijk stond toen vol met auto’s van schaatsers, dat was erg leuk om te zien. Mooi is ook dat een aantal agrariërs zich in 2020 heeft verenigd in stichting ’t Engeveld en gezamenlijk de natuur en recreatieve voorzieningen, zoals het vlonderpad, onderhouden. Dit jaar kopen zij, via kavelruil, de grond aan en ontvangen ze van de provincie natuurbeheersubsidie (SNL) voor het beheer, legt cultuurtechnicus Ronald Broekhuizen nader uit. Broekhuizen is sinds 2018 als projectbegeleider betrokken bij het proces.

Provincie Gelderland draagt natuurgronden langs Aaltense Goor over aan 7 buurtboeren – Foto: Baakse Beek project

De stichting ’t Engeveld dankt haar naam aan de Engelandsdiek die vroeger dwars door het gebied liep. ‘Eng land’ staat voor laag en nat land. Een deel van de percelen is afgegraven. Het gebied ligt daardoor lager dan vroeger en is het dus nog ‘enger’ geworden.

“Soms was er flinke wrijving maar dat gaf wel openheid”

Het proces nam, vanaf de start in 2010, lange tijd in beslag. Ronald: Broekhuizen: “We werken in het belang van alle partijen en organisaties en dat kost tijd. Soms was er flinke wrijving maar dat gaf wel openheid. Openheid, transparantie en gelijkwaardigheid zijn belangrijk voor een goede samenwerking. Ook moet je soms over je eigen belang heenstappen en zoeken naar het gedeelde belang. Want je krijgt uiteindelijk meer gedeelde winst door water bij de wijn te doen.”

Toen 30 hectare nieuwe natuur beschikbaar kwam, gelegen als een strook tegen de Aaltense Goor aan, kwam een aantal lokale boeren in actie. Gerard Nijland is voorzitter van de jonge stichting ’t Engeland: “Dat was destijds heel bijzonder, die link was er vreemd genoeg nooit. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten deden het beheer altijd. Er moest een structuur komen om de 7 agrariërs te organiseren, ook in verband met de subsidieverstrekking, en dat werd stichting ’t Engeveld.”

Geliefd gebied

De nieuwe natuur, voorheen natte landbouwgrond, biedt ook volop mogelijkheden voor natuurbeleving, toerisme en recreatie. “Het is al langer een geliefd gebied, er komen veel wandelaars en fietsers. Er is een prachtig vlonderpad ontwikkeld en in de winter wordt er geschaatst. Er zijn veel verenigingen en clubs die ons benaderen om iets samen te doen en we willen ook educatief iets aanbieden. We zijn erg blij met al die positieve aandacht, zeker nu agrariërs weleens in de vuurlinie liggen.” Voor natuurbeleving en de recreatie onderhouden de boeren de paden in het gebied. In het voorjaar van 2021 waren de flamingo’s te zien. En op de percelen zijn er andere dieren en planten gevonden.

In het voorjaar van 2021 waren flamingo’s in het gebied te zien. – Foto: Archieffoto Aladna FM

De groep buurtboeren ziet het als een uitdaging om te laten zien dat ze naast hun eigen onderneming ook natuur op een goede en financieel gezonde manier kunnen beheren. Daarnaast is het een mooie aanvulling op hun huidige bedrijfsvoering. “Door de officiële overdracht van de gronden naar de stichting, zijn we als plaatselijke agrariërs officieel medeverantwoordelijk voor de uitvoer van het beheersplan voor nieuwe natuur. Een prachtige feestelijke mijlpaal is na 12 jaar bereikt.”

Wat de buurtboeren als positief hebben ervaren is de insteek die het waterschap had om dit project tot een goed einde te brengen. Er werd uitgegaan van: ‘Wat heeft u nodig voor een duurzaam en toekomstbestendige agrarische bedrijfsvoering?’ Het resultaat van die manier van verkenning is dat er een gezamenlijke gebiedsagenda met een uitvoeringsprogramma tot stand kwam. De onderdelen uit het uitvoeringsprogramma, die betrekking hebben op waterkwantiteit, worden op dit moment samen met de agrarisch ondernemers verder uitgewerkt in het programma van het waterschap Rijn & IJssel ‘Elke Druppel de grond in’.

Stichting ’t Engeveld gaat zich volledig inzetten voor het verbeteren van de biodiversiteit en het buitengebied van Aalten nog een beetje mooier maken door natuurinclusief te boeren.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2022-12-28 19:34:20


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.