Project #meedoen gemeente Winterswijk naar WUh: vrijwilligerswerk stimuleert anderen mee te doen

– Tot eind december 2022 was het sociaal team van de gemeente verantwoordelijk voor het project #meedoen aan de slag. Met ingang van 1 januari 2023 is het project overgedragen aan de WUh.

Vlok van Harten, Gea Flint en Ron Vos met administratieve ondersteuning van Wilma Krosenbrink gaan het project namens de WUh draaien. Wekelijks gaan zij het azc bezoeken en vacatures met de asielzoekers bespreken. Momenteel zijn bewoners van het azc wekelijks actief bij Klimop, de Dorpsakker, Kringloop Aktief, ‘t Kreil en Kinderboerderij Freriks.

Het lange wachten in het azc, tijdens de asielprocedure en het in afwachting zijn van het verkrijgen van een woning in een gemeente, is niet bevorderlijk voor met name de psychische gezondheid van bewoners van het azc. Azc-bewoners ervaren stress, willen een nieuw leven opbouwen maar belanden tijdens de procedure in een wachtstand. Het is moeilijk om daar ook als er een verblijfsvergunning verleend is weer uit te komen.

Voor azc-bewoners is het niet eenvoudig om in de Nederlandse samenleving zelf actief te worden. De Nederlandse taal is een barrière, ook de cultuurverschillen zijn groot. Deze zorgen ervoor dat het onduidelijk is waar zij wat zou kunnen gaan doen. Hulp hierbij is onoverkomelijk. Via de #meedoen-methodiek vinden azc-bewoners deze ondersteuning en worden zij gestimuleerd.

Het vroegtijdig betrekken bij vrijwilligerswerk helpt de bewoners bij het oefenen van de taal en het opbouwen van een sociaal netwerk en toekomst in Nederland. Meedoen in de samenleving bevordert het welbevinden en de gezondheid van asielzoekers woonachtig op opvanglocaties van het COA. Meedoen vergroot de kennis van de Nederlandse taal en cultuur, geeft werkervaring en men komt in aanraking met Nederlanders. Niets is er vervelender dan dagen achtereen doelloos op een azc rond te moeten hangen. Ook de bewoners van het azc willen dolgraag aan de slag.

Vrijwilligersorganisaties zoals de WUh spelen direct of indirect een belangrijke rol bij de inburgering. Het doel van de wet inburgering is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk in Nederland aan de slag gaan. Daar wil de WUh graag haar steentje aan bij dragen. Vrijwilligerswerk is goed voor de bewoner, goed voor lokaal draagvlak en goed voor maatschappelijke organisaties. Er zijn nog een groot aantal azc-bewoners die ook graag mee willen doen. Het meedoen team van de WUh is er alles aan gelegen om ook meer organisaties met bewoners van het azc in contact te brengen. Organisaties die interesse hebben kunnen zich melden bij de WUh. Tel nr. 0543 200026 E-mail meedoen@wuhwinterswijk.nl

Geschreven door 1Achterhoek op 2023-01-06 14:59:16


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.