Oude steenfabriek snelle oplossing voor de vraag naar industriegrond

– Zodra de Winterswijkse gemeenteraad in december akkoord gaat om de voormalige steenfabriek ‘De Vlijt’ aan te kopen, kunnen de eerste nieuwe bedrijven zich daar over vier jaar gaan vestigen. De aankoop van het terrein van de steenfabriek is een snelle oplossing om tegemoet te komen aan de vraag naar bouwkavels voor bedrijven in Winterswijk. Daarmee is zoektocht naar andere locaties voor niet van de baan, verzekert wethouder Gosse Visser. Er is in Winterswijk nog steeds behoefte aan zo’n 15 hectare ruimte voor de groeiende industrie in de gemeente.

“Het terrein van de steenfabriek kunnen we redelijk snel ontwikkelen. Als de gemeenteraad de keuze heeft gemaakt, kunnen we het eerste kwartaal van 2023 starten met de werkzaamheden. Wanneer je het proces dat bedrijven nodig zullen hebben inclusief de aanvraag van de benodigde vergunningen meetelt, duurt het zeker vier jaar voordat de eerste bedrijven zich daar kunnen vestigen”, zegt wethouder Gosse Visser. Het gaat om een terrein van 4,8 hectare dat de gemeente Winterswijk met aanliggend bos voor 5,1 miljoen euro kan aankopen.

Met applaus ontvangen

Voordat het nieuws naar buiten kwam, is er tussen de wethouder en de Winterswijkse industriële kring (OWIN) een overleg geweest. “Toen ik het nieuws vertelde, werd dat met een applaus ontvangen. Er kom steeds meer signalen dat bedrijven tegen de grens aan zitten. We moeten als gemeente kijken naar waar grond beschikbaar komt voor ruimte voor de bedrijven.” Er zijn volgens de wethouder die willen uitbreiden, maar dat nu niet kunnen. Uit een onderzoek vanuit de provincie kwam naar voren dat er in Winterswijk behoefte is aan 18 tot 20 hectare nieuw bedrijventerrein. Grotere bedrijven kunnen uitwijken naar regionale bedrijventerreinen zoals De Laarberg in Groenlo of Gaxel op de grens met Vreden (D) dat voor een uitbreiding in beeld is. “Er zijn ook bedrijven die beslist in Winterswijk willen blijven omwille van het personeel dat er uit Winterswijk werkt of een reden dat ze nauwe betrekkingen hebben met bedrijven in de buurt. We kijken ook naar wat het programma van de provincie is. Dat wordt ook zorgvuldig bekeken”, laat Visser weten.

De gemeente Winterswijk heeft op dit moment nog 1,5 hectare beschikbaar. De grond ligt aan de Parallelweg. Dat is te weinig om de komende jaren in de vraag naar grond te kunnen voorzien. Momenteel worden in opdracht van de gemeente Winterswijk 13 locaties onderzocht door een onderzoeksbureau. Ook de mogelijkheid voor ruimte op de weilanden van de familie Klumpers tegenover campingwinkel Obelink aan de Misterweg – op tweehonderd meter afstand van de steenfabriek- wordt opnieuw bekeken. Tegen die ontwikkeling bestond veel maatschappelijke en politieke weerstand. Visser wil een zorgvuldiger proces waarbij participatie, meer betrokkenheid van belanghebbenden, belangrijk is. De bedoeling is dat het college van Winterswijk in2023 een keuze maakt. “Wij vinden het belangrijk de lokale economie te stimuleren en deze behoefte te voorzien.”

Open dag bij de steenfabriek

Veel Winterswijkers hebben herinneringen aan de oude steenfabriek ‘De Vlijt’. Een deel van de historie van Winterswijk ligt rondom de steenfabriek, zegt wethouder Visser. “Voordat we de steenfabriek gaan slopen willen we op het terrein een open dag voor Winterswijkers organiseren.” Winterswijkers worden op de hoogte gehouden via het gemeentenieuws in de kranten en op de website van de gemeente.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2022-11-25 10:03:32


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.