Opijver kan door unieke samenwerking de 1000ste scholingsvoucher uitreiken in de Achterhoek

– Opijver, een voortrekker op het gebied van persoonlijke groei en (werk)kansencreatie in de Achterhoek, heeft een mijlpaal bereikt met de uitreiking van de 1000ste voucher (én inmiddels zelfs 1080 vouchers toegekend). Deze prestatie markeert een unieke samenwerking tussen gemeenten, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, vakbonden en UWV, tevens ondersteund door de provincie Gelderland, met als doel het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt en het bevorderen van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) voor alle inwoners van de Achterhoek.

Mandy Hols heeft deze voucher in ontvangst mogen nemen. Mandy is gestart met de PABO opleiding bij de Iselinge Hogeschool te Doetinchem.

Deze opvallende mijlpaal onderstreept de betrokkenheid van Opijver en de samenwerkende partijen om de Achterhoekse gemeenschap te versterken door middel van scholing in kennis en kunde. Maar liefst 65% van de uitgereikte vouchers is besteed aan omscholing en bijscholing binnen kans-sectoren zoals techniek, zorg en onderwijs, die van cruciaal belang zijn voor de regio en de bredere arbeidsmarkt.

Daarmee is Opijver van onschatbare waarde voor de inwoners van de Achterhoek. De vouchers hebben inwoners in staat gesteld om nieuwe carrièremogelijkheden te verkennen en hun vaardigheden aan te scherpen, waardoor ze niet alleen hun eigen toekomst hebben verbeterd, maar ook hebben bijgedragen aan de economische veerkracht van de regio.

“Dit is een mijlpaal waar we trots op zijn,” volgens Henk Korten, projectmanager van Opijver. “Het laat zien dat de Achterhoek zich inzet voor groei, ontwikkeling en het creëren van kansen voor al haar inwoners. We zijn blij dat onze samenwerking met de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven vruchten afwerpt en dat we blijvende impact kunnen maken in onze mooie Achterhoek.”

Opijver blijft zich de komende jaren inzetten voor het ondersteunen van Achterhoekse inwoners bij een Leven Lang Ontwikkelen. Meer informatie over hoe Opijver helpt met ondersteuning met een loopbaangesprek of toegang tot opleidingen? Kijk dan op www.opijver.nl.

Geschreven door Redactie 1Achterhoek op 2023-10-03 12:50:32


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.