Oost Gelre zoekt opvangplekken: waar kan asielzoeker terecht?

– De gemeente Oost Gelre vraagt inwoners om mee te denken over plekken waar asielzoekers kunnen worden opgevangen. Het gaat daarbij om leegstaande gebouwen of een stuk grond van minimaal 1,5 hectare dat kan dienen als noodopvang voor minimaal tien jaar.

Oost Gelre verwacht de komende jaren een paar honderd asielzoekers extra waarvoor een opvanglocatie moet worden gevonden. “Wij houden er rekening mee dat we de komende tien jaar jaarlijks 300 bedden moeten kunnen aanbieden”, zegt wethouder Bart Porskamp.

De gemeente doet daarom onderzoek waar mogelijk minimaal 150 asielzoekers kunnen worden opgevangen en vraagt inwoners en ondernemers om hulp. “Kent u of heeft u een leegstaand gebouw in Oost Gelre dat geschikt is, of met een kleine ingreep geschikt te maken is voor de opvang van mensen voor langere tijd?”, zo luidt de oproep van de gemeente.

Daarbij mag het ook gaan om een stuk grond van minimaal 1,5 hectare waarop een noodopvang gerealiseerd kan worden. “Er mag sprake zijn van allerlei bestemmingen op dat stuk grond. Hierover gaan we graag in gesprek”, aldus de oproep van Oost Gelre.

‘Af van plotselinge situaties’

Wethouder Porskamp geeft aan dat Oost Gelre af wil van plotselinge situaties, waarbij de gemeente, maar ook inwoners en de gemeenteraad worden overvallen met een opvang voor vluchtelingen.

“En daarom starten we een zoektocht naar opvangplekken voor langere tijd”, zegt Porskamp. “We kijken vooruit en bereiden ons, samen met inwoners en ondernemers, voor op wat komen gaat. We gaan met ze in gesprek en dit is daarbij een eerste stap.”

Vooruitlopend op Spreidingswet

Met de Spreidingswet die eraan komt worden alle gemeenten in Nederland verplicht om vluchtelingen op te vangen. Gemeenten kunnen dan niet meer weigeren. Daarmee moet de opvang van asielzoekers beter en eerlijker over het land worden verdeeld.

“Als regio Achterhoek hebben we daarom besloten te doen alsof de wet er al is”, zegt Porskamp. “We gaan knopen doorhakken en koers bepalen.”

Ook opvang statushouders knelt

Het aantal asielzoekers dat Oost Gelre moet opvangen, komt bovenop het aantal statushouders die jaarlijks worden toegewezen aan de gemeente. Oost Gelre is verplicht om deze mensen een huis toe te kennen en doet dit in samenwerking met woningcorporaties. Zij moeten 12 procent van hun beschikbare woningen verstrekken aan statushouders.

De gemeente verwacht dat ook dit aantal de komende jaren stijgt. “Het is een lastige opgave hoe wij al deze mensen helpen. Natuurlijk naast onze andere inwoners”, zegt de wethouder. “De komst van een opvang betekent niet dat er minder woningen gebouwd gaan worden. Of dat alle sociale huurwoningen ineens voor statushouders worden gereserveerd. Het is echt extra”, aldus Porskamp.

Geschreven door Davie Klein Gunnewiek, Omroep Gelderland op 2023-07-06 13:16:12


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.