Netcongestie in de Achterhoek speelt industrie parten

– Op 5 juli organiseerde de Bedrijvenkring Berkelland samen met de Industriële Kring Groenlo-Lichtenvoorde, Ondernemerskring Winterswijk en de Industriekring Aalten-Dinxperlo in Groenlo een 2e bijeenkomst over Netcongestie. Het onderwerp deze keer was de capaciteit van het elektriciteitsnet in de Oost-Achterhoek. Het is niet meer vanzelfsprekend dat we overal op elk moment onbeperkt over energie kunnen beschikken.

De aftrap werd gedaan door Jan Straatman (Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek) die netcongestie vergleek met onze snelwegen en spits rijden, maar dan een file van elektronen op de kabel. Via een mentimeter uitvraag werd een inventarisatie gedaan bij de aanwezige ondernemers. Daaruit blijkt er een groep te zijn die nu al problemen ervaart, of verwacht door groei van het bedrijf of verduurzaming (elektrificatie) van bedrijfsprocessen.

Vervolgens lichtte Joël van Tiem (gebiedsregisseur Liander) en Esmée Rouwhof (relatiemanager Grootzakelijke Markt Liander) toe wat er aan de hand is, waar de beperkingen liggen en wat er nu wel kan. Uitbreiding van de netcapaciteit is slechts een deel van de oplossing. We zullen de ruimte op het net beter moeten verdelen en dat kan door congestiemanagement en maatwerkafspraken. Het werd wel duidelijk dat de beschikbaarheid van het netwerk de komende jaren een flinke uitdaging wordt met verduurzaming in de industrie, toename van duurzame energieopwekking en nieuwbouw van woningen. Er is maatwerk nodig per gebied om slim om te gaan met de beschikbare capaciteit, dat zullen we samen moeten doen.

Joris Benninga was de laatste spreker. Hij is regisseur van de Smart Energy Hub voor bedrijventerrein De Mars in Zutphen. Dit is een gemengd bedrijventerrein en met aan de vraagkant een gevarieerd energieprofiel. Ook de aanbodkant is in beeld gebracht, naast zon- en windenergie is er thermische energie uit oppervlaktewater en restwarmte uit industriële processen beschikbaar. De initiatieven rondom duurzame opwek op en rond de Mars zijn behoorlijk ver ontwikkeld en liggen op korte afstand van de vraag. Verder zijn er uitgewerkte visies voor de warmtetransitie en een aantal concrete plannen voor innovatie, zoals de waterstof fabriek van GLD H2, energie-uitwisseling tussen bedrijven, cablepooling, opwek achter de meter en grootschalige batterij opslag. Dit alles biedt kansen voor integratie in een slim en collectief energieknooppunt. Voor meer informatie zie De Mars | Oost NL

In de discussie werden veel vragen gesteld en werd duidelijk dat de tijd voorbij is dat iedereen direct kan worden aangesloten. We kunnen de beschikbare netcapaciteit beter benutten door als ondernemers en netbeheerder en met overheden slim samen te werken. Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek samen met Achterhoek Verbindt Energie zijn aan het uitwerken hoe we dat voor de Achterhoek gaan oppakken.

Circulair inkopen en aanbesteden voor gemeenten

Op 15 juni was een bijeenkomst ‘Circulair inkopen en aanbesteden voor gemeenten’ in het Stadslab Almelo georganiseerd door provincie Gelderland en Overijssel. Nieuwe samenwerkingen en plannen liggen in het verschiet. Niet alleen tussen Gelderse en Overijsselse gemeenten, maar ook met de experts van de minimarkt: van DuSpot, Procurance, de aanbestedingsjurist van Shared Service Centrum Ons, Gronings Goud van Gemeente Groningen, en CIRCO | Creating Business through Circular Design.

NIET inkopen

Wethouder Jacqueline Freriksen trapte af met misschien wel de belangrijkste boodschap: het meest circulair inkopen is NIET kopen. En zo is het maar net. Goed als we ons dat blijven bedenken, elke keer als er sprake is van inkopen en aanbesteden.

Tweedehands spullen inkopen

En als inkopen dan toch moet, dan zijn er zoveel mogelijkheden om dit circulair te doen. We kopen privé massaal op Marktplaats. Waarom kijken we als gemeentelijke organisatie niet naar tweedehands spullen?

Een van de adviezen van Karin van IJsselmuide: ga voorafgaand aan een aanbesteding in gesprek met marktpartijen. Haal op wat er mogelijk is op het gebied van circulariteit en neem dit op in de gunningscriteria.

De volgende sessie is op maandagochtend 9 oktober van 9 tot 13 uur en vindt plaats in Gelderland. Die ochtend staat in het teken van ‘Circulaire gebiedsontwikkeling’. Wil je erbij zijn? Noteer het alvast in je agenda! De uitnodiging met details volgt na de zomer.

Geschreven door Redactie 1Achterhoek op 2023-07-10 07:46:36


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.