Oost Gelre vangt voor een jaar vluchtelingen op om Ter Apel te ontlasten

– In het tijdelijke huisvesting van Careaz Antoniushove op Flierbeek worden zodra de bewoners eind september verhuizen naar het nieuwe Antoniushove/ Rapenburgerhof, vluchtelingen gehuisvest. Gemeente Oost Gelre wil een bijdrage leveren aan de asielcrisis in Ter Apel. De vluchtelingen zijn statushouders: zij hebben een verblijfsvergunning voor maximaal 5 jaar en mogen in Nederland, wonen, werken en naar school.

Burgemeester Annette Bronsvoort: “De druk op de vluchtelingenopvang is erg groot. Alle gemeenten voelen die druk en denken na over hoe ze daaraan een bijdrage kunnen leveren. Het college van Oost Gelre doet dat ook en ziet hiervoor – bovenop wat we op dit moment al doen – tijdelijke mogelijkheden aan de Kievitstraat 75 in Lichtenvoorde. We hebben nagedacht over hoe wij als gemeente kunnen helpen. We hebben met Careaz gesproken over de tijdelijke leegstand van het gebouw aan de Kievitstraat 75 in Lichtenvoorde. De huidige bewoners verhuizen namelijk op korte termijn naar de nieuwe woonzorglocaties Antoniushove en Rapenburgerhof in het centrum van Lichtenvoorde. Het gebouw komt dan voor een periode van maximaal 11 maanden (tot uiterlijk 1 september 2023) leeg te staan. In die periode wil de gemeente Oost Gelre op deze locatie extra statushouders huisvesten, die hierna zo snel mogelijk doorstromen naar een reguliere woning.”

Omwonenden van de locatie aan de Kievitstraat zijn via een brief op de hoogte gebracht van de tijdelijke huisvesting. Binnenkort wordt er een besloten informatieavond georganiseerd, waar de gemeente de omwonenden informeert over de actuele stand van zaken en waar vragen worden beantwoord.

Elke gemeente heeft jaarlijks een verplichting tot het huisvesten van een bepaald aantal statushouders. Dit wordt bepaald door het Rijk. In Oost Gelre zijn dat dit jaar 56 statushouders. Statushouders zijn vluchtelingen die de asielprocedure hebben doorlopen. Statushouders krijgen begeleiding vanuit de gemeente, onder andere als het gaat om inburgering. Er wachten op dit moment nog ruim 15.000 statushouders in AZC’s op huisvesting in de gemeenten. Door het huisvesten van statushouders komt er weer ruimte vrij in de AZC’s.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2022-09-09 16:32:37


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.