Oost Gelre na Bronckhorst de tweede gemeente in Nederland met tweede ster Veilig Buitengebied

– Oost Gelre werkt met publieke (politie-douane-belastingdienst-omgevingsdiensten) en private (agrariërs, ondernemers, dorpshuizen) partijen goed samen om het buitengebied heel veilig, schoon en vitaal te houden in de strijd tegen ondermijning. Daarvoor heeft de gemeente een tweede ster Veilig Buitengebied ontvangen. Oost Gelre heeft veel aandacht voor een goede aanpak van drugscriminaliteit. Tijdens de begrotingsbehandeling werd er unaniem een motie aangenomen, ‘Drugs d’r uut’, voor een hardere aanpak van drugs en criminaliteit.

Deze week kwam justitieminister Dilan Yesilgöz voor een werkbezoek in het buitengebied naar Oost Gelre om zich te laten informeren over de problematiek van criminaliteit op het platteland. Minister Yesilgöz burgemeester Bronsvoort spraken tijdens een wandeling vertrouwelijk met elkaar. Burgemeester Bronsvoort liet na afloop van het werkbezoek weten te hopen dat er meer aandacht voor criminaliteit op het platteland komt in Den Haag: dat begrepen wordt dat op het platteland andere indicatoren gelden om politieagenten toegewezen te krijgen.

Voor het keurmerk Veilig Buitengebied werkt de politie en opsporingsambtenaren samen door inwoners, agrariërs en bedrijven actief te ïnformeren over mogelijke vormen van criminaliteit in het buitengebied. Over hoe bijvoorbeeld criminaliteit in het buitengebied kan worden herkend. Het buitengebied is te groot voor het aantal beschikbare agenten om alles te kunnen overzien.

Burgemeester Annette Bronsvoort van de gemeente Oost Gelre, in het verleden zelf officier van justitie: “We willen Oost Gelre graag één van de veiligste gemeenten van Nederland laten zijn en blijven. Hierdoor kunnen mensen hier met plezier wonen, werken en recreëren. Deze Publiek-Private Samenwerking Veilig Buitengebied heeft ons beter geleerd wat er speelt en gaandeweg kwamen er steeds meer partners bij om mee samen te werken. Stap 1 was het behalen van de eerste ster in 2021, en die ster behouden vraagt voortdurende aandacht met elkaar. Dat heeft nu geresulteerd in de tweede ster. Zo werken wij samen, continue aan een veilig buitengebied in Oost Gelre.”

De handtekening op de poster die hoort bij de tweede ster werd ondertekend door Dorpsbelangen Organisatie, DKK Gelderland (Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland), Stichting Marke Vragenderveen, Waterschap Rijn en IJssel, Liander, Veiligheidsregio Noord-Oost-Gelderland, Omgevingsdienst Achterhoek, LTO Noord (regio Oost), politie, gemeente Oost Gelre en Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland.

Oost Gelre is na Bronckhorst de tweede gemeente in Nederland die de tweede ster Veilig Buitengebied in ontvangst heeft genomen. In de provincies Gelderland en Overijssel is inmiddels zo’n 80% van de gemeenten onder begeleiding van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland aan de slag met deze Publiek-Private Samenwerking.

Anton Jansen, manager Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland: ‘Het buitengebied van Oost Gelre vormt een geweldig leefgebied, waarop we zuinig moeten zijn. Leefbaar houden gaat niet vanzelf en ik ben trots dat dit grote aantal partners uit zowel de publieke als de private sector nog steeds samenwerken aan het proces Veilig Buitengebied. De extra ogen en oren van alle partners zijn een welkome aanvulling in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Niet voor niets zeggen we: KIEK UUT, criminelen hebben hier niets te zoeken.’

Oprichting Districtelijk Ondermijningsteam Noord-en Oost-Gelderland

Vorige maand zette 22 gemeenten in Noord- en Oost Gelderland, waaronder burgemeester Bronsvoort van Oost Gelre een handtekening voor de oprichting van een ondermijnings (en interventie)team in het district. Dat team bestaat uit acht toezichthouders en twee juristen die door gemeenten ingezet kan worden om bestuurlijk adequater te kunnen handelen op ondermijning. Het gaat dan over een samenwerking en bestuurlijke afstemming tussen verschillende overheidsdiensten bij de aanpak van illegale hennepteelt, drugsproductie- en handel, heling, ongewenste en illegale woonsituatie en mensenhandel.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2022-12-16 07:16:01


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.