(Oost-)Achterhoek zet in op betere huisvesting voor arbeidsmigranten

– Rondom arbeidsmigranten bestaan misstanden omtrent huisvesting, werkcontracten en hun positie, terwijl ze hard nodig zijn voor de steeds krapper wordenden regionale arbeidsmarkt, waar grote behoefte is aan extra arbeidskrachten. Dit stellen de gezamenlijke Achterhoekse gemeenten. Naar schatting zijn er zo’n 750.000 arbeidsmigranten in Nederland en tegenwoordig is een op de drie uitzendkrachten een arbeidsmigrant. De Achterhoek wil deze mensen goed gaan huisvesten met dito voorzieningen, maar vormt echter een hele uitdaging omdat zij ook te maken krijgen met mogelijk de spreidingswet om de asielcrisis het hoofd te bieden tegen de achtergrond van een krappe woningmarkt in de Achterhoek.

Om de behoefte aan extra arbeidskrachten in te vullen zijn arbeidsmigranten nodig voor de vacatures. De regio Achterhoek is begonnen aan de uitwerking van een plan met de bedoeling deze in het najaar voor te leggen aan de zeven gemeenteraden in de Achterhoek. Norbert Berns is gestart als projectleider huisvesting arbeidsmigranten om het proces te begeleiden. Berns heeft ervaring opgedaan met het toepassen van het beleid dat de gemeente Doetinchem heeft omtrent de huisvesting en behoud van arbeidsmigranten voor de arbeidsmarkt.

Berns zegt ernaar te streven om de Achterhoek een goed thuis te laten bieden aan deze buitenlandse werknemers, die zo hard nodig zijn. “Uiteindelijk willen wij dat ze voor onze regio kiezen als hun (tijdelijke) werk- en woonplaats. Hiervoor is het nodig om onze gastvrijheid ook voor deze groep te doen gelden.”

Winterswijk: er is behoefte aan flexwoningen voor arbeidsmigranten

Gemeente Winterswijk lijkt op dat plan vooruit te lopen. Die gemeente heeft een onderzoek laten uitvoeren om te zien hoe en waar Winterswijk arbeidsmigranten kan huisvesten. In Winterswijk is behoefte aan flexwoningen voor arbeidsmigranten. Ook is er lokale bereidheid om in een ‘flexwonenproject’ in Winterswijk te investeren. Het externe bureau dat de afgelopen periode in opdracht van de gemeente hier onderzoek naar deed, concludeerde dit in haar onderzoek. “De vraag naar arbeidsmigranten is gestegen en daarmee ook de behoefte aan tijdelijke huisvesting. Huisvesting waar op dit moment groot tekort aan is en die in veel gevallen niet voldoet”, aldus verantwoordelijk wethouder Gosse Visser.

Amper twee weken geleden stuitten politie en andere veiligheidsdiensten bij een controle van bedrijfspanden op illegaal gehuisveste arbeidsmigranten. Volgens de gemeente ging het daarbij om vijf slaapvertrekken. Om hoeveel arbeidsmigranten het ging, is niet bekend gemaakt. Hoewel de situatie onwenselijk was, sloot de gemeente de slaapvertrekken niet per direct. De werkgever kreeg passende tijd om elders onderdak te vinden.

“Het onderzoek laat zien dat in Winterswijk behoefte is voor een locatie met een capaciteit van ongeveer 150 wooneenheden. Zo’n project is financieel mogelijk wanneer het voor minimaal 15 jaar is”, aldus Visser. Winterswijkse ondernemers en landelijke partijen zijn bereid om in deze huisvesting te investeren. Uit enquêtes onder de leden van de Ondernemerskring Winterswijk (OWIN) blijkt dat het goed kunnen huisvesten van tijdelijk personeel steeds meer een voorwaarde is voor de economische groei en continuïteit van een bedrijf. “Goede huisvesting heeft een positieve invloed op het welzijn en de productiviteit van het personeel. Daardoor draagt het ook bij aan de relatie tussen de arbeidsmigranten en de lokale inwoners”, verklaarde de wethouder onlangs.

In het onderzoek is ook gekeken naar potentiële locaties. “We kunnen nog geen uitspraak doen over welke locaties dit zijn. Dat kan namelijk invloed hebben op het vervolgproces. Bovendien moet een initiatiefnemer, wanneer er daadwerkelijke een initiatief komt, eerst de buurt informeren en betrekken, voordat deze informatie openbaar wordt.”

“De gemeente gebruikt het onderzoeksrapport als basis om beleid te kunnen maken voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Ook aanbevelingen vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over arbeidsmigranten vormen handvatten voor het nieuwe Winterswijkse beleid.”

Meer goede voorbeelden huisvesten arbeidsmigranten

Zowel ondernemers als gemeenten in de Achterhoek bemerken een toenemende behoefte aan passende huisvesting voor arbeidsmigranten die werkzaam zijn in de regio. Door samen op te trekken slaagden zij er in Doetinchem in om aan de Kapoeniestraat en in het centrum woonruimte te realiseren. Een voormalig kantoorpand in Zevenaar is een voorbeeld waar 180 arbeidsmigranten een goed tijdelijke woonruimte hebben. En in Oost Gelre verkent de gemeente mogelijkheden om tijdelijke huisvesting een langduriger karakter te geven tot aan voorrang verlenen aan de bestemming wonen van leegstaande kantoren waarbij verduurzaming een rol speelt. De basis van deze ideeën ligt bij de gecreëerde tussenlocatie voor statushouders. Deze tijdelijke oplossing om de overvolle AZC’s te ontlasten, is aanleiding geweest voor een oproep aan inwoners om met leegstaande gebouwen of stukken grond aan de slag te gaan en die voor maximaal tien jaar kunnen dienen als ’tijdelijke noodopvang’. De oproep geldt voor asielzoekers, statushouders en arbeidsmigranten.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-07-12 14:49:12


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.