onvrede Markt

– Een aantal ondernemers dat gebruik maakt van de Markt in Winterswijk, zoals horeca, winkeliers en marktkooplui, is ontevreden over de voorgenomen herinrichting van de Markt. Ze hebben een brief gestuurd naar het college van Ben W en de gemeenteraad.

Het komt er op neer dat ze tevreden zijn met de huidige inrichting van de Markt aan beide zijden van de Jacobskerk. ‘De noodzaak voor herinrichting is ons niet duidelijk’, schrijven de ondernemers, die zeggen geen inbreng te hebben. Ze willen meebeslissen over de toekomstige Markt.

Het college grijpt het nieuwe, nog in te vullen verkeerscirculatieplan rondom de Markt aan voor een herinrichting van het plein, waarbij klimaatadaptie een belangrijke rol moet gaan spelen. Zo moeten er meer groen en een waterpartij komen ter bestrijding van de toegenomen hittestress in het centrum.

Het college heeft een bureau uit Utrecht (OKRA Landschapsarchitecten) in de arm genomen om een plan te maken voor de toekomstige Markt. Met oog voor de belangen van alle partijen, dus ook voor de aanwezigheid van de grote feesttent tijdens het Volksfeest in augustus.

Er zijn, in het kader van de participatie, enkele informatiebijeenkomsten geweest met de betrokken partijen en overige belangstellenden. Ze kregen als startpunt een obligate schets van de nieuwe Markt met rondom bomen en konden daar vervolgens op ‘schieten’.

Desondanks vinden sommige ondernemers dat niet genoeg. Ze vinden dat de warenmarkt op de Markt moet blijven, al kunnen de kramen wel anders worden opgesteld. Verder moet de Markt niet afgesloten worden voor verkeer en moet de mogelijkheid tot parkeren blijven. De aanplant van groen en bomen mag niet ten koste gaan van de ondernemers, die opteren voor verrijdbare groenbakken.

De ondernemers komen in de – geanonimiseerde – brief tot een gezamenlijke conclusie: ‘Verandering is geen doel op zich, iedereen is tevreden met de huidige situatie.’

Geschreven door Domien Esselink, REGIO8 i.s.m. Omroep Gelderland op 2023-01-12 11:57:14


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.