Noodfonds ‘bestaanszekerheid’ voor Winterswijkers die hun energierekening niet kunnen betalen

– Via een fonds ‘bestaanszekerheid’ wil het Winterswijkse college 1,5 miljoen euro beschikbaar stellen voor inwoners en organisaties om de winter door te komen in de energiecrisis die nu gaande is. Op 3 november beslist de gemeenteraad of de gelden uit het fonds verdeeld kunnen worden over de inwoners die de steun hard nodig hebben.

Het ligt in de verwachting dat de Winterswijkse gemeenteraad op 3 november volmondig instemt met het pakket aan maatregelen dat het college voorstelt. De fracties hebben de taskforce in de afgelopen weken de nodige input gegeven om inwoners, verenigingen en ook ondernemers te helpen. Tom van Beek, fractieleider van Voor Winterswijk, de grootste partij in de gemeenteraad, gaf na een motie van de VVD aan er geen politieke discussie van te maken. De motie riep op om verenigingen en ondernemers financieel te ondersteunen. Van Beek vond het politieke forum beter geschikt om de ingebrachte initiatieven goed te kunnen bespreken in plaats van erover een politiek statement te maken in een gemeenteraadsvergadering. (red: Het forum is ervoor om vraagstukken te bespreken met deskundigen en ambtenaren. De avonden zijn openbaar.)

Het opgerichte noodfonds komt voort uit de raadscommissie van 8 september. Toen deed wethouder Elvira Schepers een oproep voor het samenstellen van een crisisteam ‘om te doen wat Winterswijk al kan doen’ in de energiecrisis. Op het pakket aan maatregelen waarmee de regering in 2023 komt vond ze te laat zou voor veel inwoners, organisaties en bedrijven in de gemeente. Ter overbrugging aan wat er landelijk zou komen wilde ze tasforce inrichten. “Liever gisteren dan vandaag moeten we de taskforce van ideeën voorzien.”

“Ondanks dat we dit doen zullen mensen in de kou zitten. Daarom gaan we warme plekken inrichten. We weten nog niet of die nodig zijn.

Na amper twee maanden is Winterswijk eruit: het college wil nu 1,5 miljoen euro steken in een fonds dat bestaanszekerheid aan Winterswijkers moet gaan geven.
500.000 euro is beschikbaar voor acute noodhulp aan inwoners. “Het is een gift en we geven dit met vertrouwen aan onze inwoners die het hard nodig hebben. Iedereen kan het aanvragen die in de problemen komen, geen inkomensgrens. We willen maatwerk leveren. Daarvoor worden persoonlijke gesprekken gehouden. Inwoners kunnen zich melden bij De Post nadat de raad een besluit genomen heeft, kan de maatregel op 7 november van kracht”, aldus de wethouders Elvira Schepers en Sandra Metaal. Voor de uitvoering worden oud-werknemers ingezet om mensen die zich melden bij De Post, te helpen. De Post zal ook de openingsuren tot in de avonduren verruimen zodat mensen ook na hun werk naar De Post kunnen toegaan.

Voorts is het voornemen om het geld dat Winterswijk van het Rijk krijgt aan energietoeslagen voor mensen tot 120 procent van de bijstandsnorm te verhogen naar 150 procent van het bestaansminimum. “Ondanks dat we dit doen zullen mensen in de kou zitten. Daarom gaan we warme plekken inrichten. We weten nog niet of die nodig zijn, maar we gaan die plekken al wil inrichten zodat we ze direct kunnen gebruiken als dat nodig is.”

Ondernemers uitstel terugbetaling coronalening

De helft uit het fonds, 750.000 euro komt beschikbaar in de vorm van kredieten voor het verstrekken van renteloze leningen aan maatschappelijke organisaties en ondernemers. “Het terugbetalen van de coronalening aan ondernemers wordt een jaar uitgesteld. Hiervan maken ondernemers gebruik van. Bekend is dat rond de 40 ondernemers uitstel hebben aangevraagd. We willen ook nog generieke maatregelen nemen. We kunnen niet alles verhelpen nu er ook ondernemers net buiten de landelijke regeling vallen van 12 procent aan energiekosten. Heel veel ondernemers komen voor de landelijke regeling niet in aanmerking. We weten met wat wij doen dat het een druppel op een gloeiende plaat is. Dat hebben ondernemers tegen ons gezegd: al is het een druppel op de gloeiende plaat, er is steun.”

Voor verenigingen is het nog niet duidelijk wat het Rijk gaat doen. Winterswijk wil ze daarom een lening geven om de winter door te komen. “Het kan een gift worden, maar dat zal te zijner tijd duidelijk worden.”

Speciale website

De gemeente Winterswijk richt een website in met informatie over het steunpakket en voor aanmelden. “We zetten in op dat mensen zich melden. We weten: er zit een taboe op armoede, maar er wordt nu meer over de financiële problemen gesproken door de hoge energieprijzen.” Volgens de twee wethouders zien ze bij de vroegsignalering – meldingen van de energiebedrijven- een toename van het aantal huishoudens die de energierekening niet meer kunnen betalen. “Daar zitten ook mensen tussen die we eerder nog niet gezien hebben.”

Wethouder Sandra Metaal: “Met de 1,5 miljoen hebben we ruim ingezet. Wat we willen voorkomen is dat we over drie maanden weer terug moeten naar de raad om geld beschikbaar te krijgen. 1,5 miljoen euro is ruimhartig.”

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2022-10-18 21:37:59


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.