Nieuw veiligheidsplan Oost-Achterhoek richt zich op digitale veiligheid: dat is nieuw

– Niet onveilige ervaringen en gevoelens van mensen, maar op basis van cijfers en feiten uit harde data. Voor het nieuwe veiligheidsplan hebben de vier gemeenten in de Oost-Achterhoek gekeken naar ‘waar hebben inwoners last van’ en waar liggen we wakker van’. volgens burgemeester Annette Bronsvoort heeft dit veel betere inzichten gegeven, waarop inzet gepleegd wordt en verdeeld dient te worden.

Het gezamenlijke veiligheidsplan is voor vier jaar. De gemeenten Oost Gelre, Winterswijk, Aalten en Berkelland werken hierin samen. “Voorheen waren het de ervaringen van individuen waarop een veiligheidsplan gericht was, maar we hebben steeds meer data en cijfers tot onze beschikking. Daarop kunnen we onze keuzes op het gebied van veiligheid veel beter onderbouwen”, zegt burgemeester Annette Bronsvoort van de gemeente Oost Gelre. “We kwamen uit op vijf thema’s en je zou kunnen denken, dat we dat zonder die data ook bedacht zouden hebben, maar het is nu onderbouwd wat het verschil maakt met de voorgaande veiligheidsplannen.

De manier waarop de vier gemeenten in de Oost-Achterhoek het nieuwe veiligheidsplan opstellen is uniek in Nederland. De verkregen data en informatie zijn gecombineerd met interviews. “We hebben 130 professionals uit onze regio bevraagd en data verzameld en vergeleken van verschillende samenwerkingspartners op het gebied van veiligheid. Hiermee hebben we de risico’s in kaart gebracht en onze prioriteiten bepaald welke geleid hebben tot een inzichtelijk risicoprofiel”, legt burgemeester Joost van Oostrom van de gemeente Berkelland nader uit.

Aandacht voor sociale en digitale veiligheid

De komende jaren staan vijf thema’s centraal: ondermijnende criminaliteit, zorg en veiligheid, jeugd en veiligheid, leefbaarheid, en digitale veiligheid. Er gaat dus meer aandacht en inzet voor sociale en digitale veiligheid in de Oost-Achterhoek. “Het is belangrijk om met elkaar te werken aan een Achterhoek waar iedereen zich veilig voelt en waar het veilig is”, zegt burgemeester Joost van Oostrum van Berkelland. Burgemeester Annette Bronsvoort: “Nieuw is de digitale veiligheid die prioriteit krijgt. In de eerdere plannen waren dat woninginbraak en geweld. Maar je ziet uit de gegevens dat mensen last hebben van whatapp-fraude, Marktplaats-fraude en meer digitale oplichting. Dat wil overigens niet zeggen dat we niets meer doen aan woninginbraak. Het gaat om waarop we de inzet verdelen.”

Naast de gestelde prioriteiten blijven de gemeenten afzonderlijk ruimte houden voor actuele ontwikkelingen en crisissen die veel aandacht vragen. Zo is dat de afgelopen tijd het geval geweest met de coronacrisis en vluchtelingencrisis.
Door gezamenlijk op te trekken willen de gemeenten voorkomen dat bepaalde vormen van criminaliteit zich verplaatsen naar buurgemeenten. Daarnaast maakt samenwerking het gebied sterker en verbetert het de processen van opsporen en het bestrijden van criminaliteit. Na vaststelling van het IVP gaan de vier gemeenten aan de slag met de uitvoeringsplannen. Deze worden vastgesteld door iedere gemeente afzonderlijk.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-03-03 15:06:10


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.