Nieuw raadsvoorstel binnensport Groenlo: nieuwe sporthal Marianum, 1 zaaldeel bij IKC en behoud Den Elshof voor 15,1 miljoen euro

– In april van dit jaar kon de Oost Gelrese gemeenteraad niet instemmen met het verzoek 10,2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor een nieuwe sporthal bij middelbare school Marianum. De uitvoering was al aanbesteed, maar door inflatie en stijgende bouwkosten moest het college met het plan terug naar de raad. Die wenste een totaalplan voor wat Groenlo voor de binnensport nodig heeft en dus moest wethouder Bart Porskamp zijn plan herzien. Aanleiding was dat sportverenigingen tot inkeer waren gekomen.

Gemeente Oost Gelre heeft de renovatie en ‘herbestemmen’ van bestaande gymzaaltjes en de bouw van een sporthal bij SG Marianum in een totaalplan voor Groenlo samengevoegd zodat gymonderwijs, sporten bij de verenigingen en doelgroepensport hand in hand samengaan. Bovendien kom er een sportveld en een pumptrackbaan nabij Marianum. Het houdt in dat het college in oktober aan de gemeenteraad een afgewogen totaalplan voorlegt voor een sporthal met 3 zaaldelen met een kleinere sportkantine, één zaaldeel bij het IKC nabij ‘De Bron’ en de huidige sporthal Den Elshof wordt alleen verduurzaamd. De nieuwe Marianum-sporthal voldoet aan de eisen van NSO-NSF en om daar volgens de gestelde KVLO-eisen om gym- en vakonderwijs te geven. De totaalkosten 15,1 miljoen euro.

Omdat het horecadeel in het nieuwe voorstel bij de nieuwe Marianum-sporthal kleiner wordt, kan er voor nagenoeg hetzelfde bedrag een vaste spring- en valkuil voor gym- en turnvereniging Rap & Snel in de Marianum-sporthal gecreëerd worden. “Er ligt nu een voorstel dat tegemoet komt aan wat Marianum en de verenigingen tijdens de inspraak in de vorige raadsvergaderingen hebben gedaan. De bouwovereenkomst is opgezegd en we gaan opnieuw aanbesteden als de raad er in oktober mee instemt.”, zegt verantwoordelijk sportwethouder Bart Porskamp. Als dat gebeurt kan de sporthal bij Marianum in augustus 2025 gerealiseerd zijn.

Den Elshof met daarachter het sportpark van SV Grol. – Foto: Eveline Zuurbier

“Daarna gaan we met het verduurzamen van Den Elshof aan de slag. Sportverenigingen hadden de optie Den Elshof te verbreden en te verlengen zodat naast het speelveld meer ruimte ontstaat, maar daarvoor heeft Oost Gelre geen financiële ruimte”, aldus Porskamp. Voor uitbreiding zou de gemeente grond moeten aankopen. In de afweging ziet Oost Gelre dat niet als een verplichting om aan te voldoen. “In het licht van de toekomst zitten er meer sportvraagstukken aan te komen in andere plaatsen in de gemeente. De gemeente gaat Den Elshof verduurzamen en sporttechnisch veiliger maken, waarmee de sportverenigingen verder kunnen om Den Elshof te exploiteren. Zij hebben aangegeven voor onbepaalde tijd onder dispensatie de wedstrijden te kunnen spelen.”

Gemeente Oost Gelre heeft 6 scenario’s voor wat er in Groenlo aan binnensportaccommodatie nodig is, variërend van 2 zaaldelen bij Marianum en 2 zaaldelen bij de basisscholen tot aan het gekozen scenario van 3 zaaldelen met een ruimte met vast spring- en valkuil voor Rap & Snel, behoud Den Elshof en 1 zaaldeel voor en bij het basisonderwijs.

Sporthallenvraagstuk stamt uit 2016

Het sporthallenvraagstuk in Groenlo is een langlopend dossier. In 2016 werd voor de bouw van een sporthal bij Marianum nog 6 miljoen euro begroot. Daar moest het college na gewijzigde omstandigheden door corona en de energiecrisis op terugkomen door 10,2 miljoen te vragen. In het voorstel van het college zou de verouderde Den Elshof op den duur (2026) gaan sluiten. Daar waren de sportverenigingen die gebruik maken van Den Elshof het aanvankelijk ook mee eens.

Tijdens de behandeling in de raad, bleken de inzichten van de 4 binnensportverenigingen ook te zijn veranderd. Hoewel zij al een handtekening gezet hadden voor een toekomstige verhuizing van Den Elshof naar Marianum, zagen de handbal-, volleybal-, badminton en tafeltennisvereniging door de coronamaatregelen dat aan sport meer verbonden zit dan bewegen. Het sportcafé bij Den Elshof is waar mensen van de verschillende sportverenigingen elkaar ontmoeten na de trainingen en dat was na de coronaperiode wat zij waren gaan waarderen. En zo’n uitgebreide kantine zou er bij Marianum niet komen, aldus de verenigingen. Zij stelden voor om de Marianum-sporthal te versoberen en het geld dat daarbij vrijgespeeld wordt te besteden aan Den Elshof.

Turndeel

Gym- turnvereniging Rap & Snel geven de trainingen in verschillende sportzalen in Groenlo. De vereniging wil dus heel graag de overstap maken naar één sportaccommodatie en dat is de toekomstige sporthal bij Marianum. Ze had de wens voor een aparte turnzaal waar ze toestellen niet telkens hoefden op te zetten en af te breken. In de afweging komt het college daar nu met een zaaldeel voor spring- en valkuil in ruil voor een grote sportkantine grotendeels tegemoet.

1 zaaldeel voor basisonderwijs

Parallel aan de investering voor de nieuwe sporthal en het verduurzamen van Den Elshof, loopt het traject voor één sportzaaldeel bij het IKC. Verantwoordelijk wethouder Ellen Dusseldorp: “We voldoen aan onze zorgplicht ten aanzien van de voorziening voor gymonderwijs voor kinderen tot en met 12 jaar.” Vanwege de centrale ligging valt de keuze op het IKC nabij de voormalige De Bron. Porskamp: “Van oudsher hebben de basisscholen in Groenlo elk een sportzaaltje. Deze voldoen niet meer en kunnen hooguit voor kleutergym gebruikt worden. We willen gym voor basisonderwijs tot één centraler gelegen plek brengen.”

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-09-26 10:00:07


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.