Nieuw college en bestuursakkoord waterschap: circulair werken is een van de vier hoofdlijnen

– Waterschap Rijn en IJssel heeft binnen twee maanden na de waterschapsverkiezingen een nieuw bestuursakkoord en een nieuw college. Het college bestaat uit BBB, Water Natuurlijk, VVD en een vertegenwoordiging namens landbouwsector (LTO). Hoofdlijnen van het bestuursakkoord zijn dat het waterschap de komende vier jaar verder gaat werken aan een watersysteem dat voorbereid is op klimaatverandering, aan veilige sterke dijken, aan een betere waterkwaliteit en aan circulair en klimaatneutraal werken.

Het hele bestuur wil het beleid samen met de inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden in het gebied verder vormgeven. Deze manier van samenwerken vindt het waterschapsbestuur erg belangrijk voor de toekomst. Dit staat zo in het bestuursakkoord ‘In vertrouwen samen vooruit, beschreven waar het hele algemeen bestuur dinsdag 9 mei mee instemde.

College van Dijkgraaf en Heemraden

Ook de personen die het college van het waterschap gaan vormen, zijn bekend. Dit zijn Dennis Wolsink (BBB), Antoinet Looman (Water Natuurlijk), Floor Wissing (VVD) en Peter Schrijver (namens landbouwsector/LTO). Zij vormen samen met de dijkgraaf Hein Pieper het college, ofwel dagelijks bestuur van het waterschap.

Bestuursakkoord

In het bestuursakkoord staat welke richting het beleid op moet gaan en welke onderwerpen het waterschap de komende vier jaar gaat aanpakken. Dit is samen met alle partijen in het algemeen bestuur tot stand gekomen. Omdat de wereld om het waterschap heen snel verandert, hebben ze vooral de hoofdlijnen opgeschreven: wat ze willen bereiken in het gebied. De komende tijd bepaalt het hele bestuur samen hoe snel. Ook gaan ze regelmatig evalueren of de maatregelen wel het gewenste resultaat hebben. Zo kunnen ze het beleid van het waterschap goed en snel aanpassen aan nieuwe gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld nieuwe wetten vanuit Nederland of Europa.

De onderwerpen zijn niet nieuw: het is de richting die het waterschap de afgelopen jaren al heeft ingeslagen en waarmee positieve resultaten behaald zijn.

Verdeling onderwerpen

De aandachtsvelden van de collegeleden zijn onder meer: Dennis Wolsink (BBB): Waterketen, gezonde leefomgeving; Antoinet Looman (WN): Waterveiligheid, veilig gebied; Peter Schrijver (landbouwsector): Watersysteem, klimaatrobuust gebied; Floor Wissing (VVD): Financiën, circulare economie en energietransitie; Hein Pieper (dijkgraaf, voorzitter): calamiteiten(-beheersing), communicatie, internationale betrekkingen.

Het dagelijks bestuur maakt deel uit van het algemeen bestuur van het waterschap. Dit zijn in totaal dertig personen. Zij zijn gekozen via de waterschapsverkiezingen eerder dit jaar.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-05-11 06:50:22


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.