Met project ‘Buitengebied zoekt bewoners’ start de renaissance van het buitengebied Winterswijk

– Bij ‘De Woord’ in de buurtschap Corle is er een werkelijke renaissance voor het buitengebied met een lokaal project van start gegaan. Daarvoor heeft het initiatief van belangenbehartigers van het ondernemende buitengebied (OBW) in Winterswijk vrijdagmiddag 13 januari geen betere locatie kunnen uitkiezen voor het online gaan van het project ‘Buitengebied zoekt Bewoners’. ‘De Woord’ -horecabedrijf versus buurtschapshuis- is zelf het lichtend voorbeeld van een veranderende tijd en levensstijl van mensen in het buitengebied.

Want de zaal van De Woord waar eens grote bruiloftsfeesten werden gegeven verandert momenteel in vier waardevolle plekken voor jonge mensen uit de buurtschap om erin te wonen. De horeca blijft in een nieuwe vorm bestaan. Het restaurant met een wijnwinkel annex stokerij is het nieuwe levendige hart van het kleine Corle geworden. De buurtschap telt 370 inwoners.

Volgens Jan Bent en Wim Korsten, de kartrekkers van het project van OBW, de vereende Ondernemers Buitengebied Winterswijk, staat het kleinschalige buitengebied voor een grote uitdaging met kansen om leegkomende boerderij, stallen en schuren mee te veranderen in de leefstijl van de huidige generatie. In de agrarische sector is er van alles aan de hand. Onderhand is leefbaarheid en spelende belangen een ruimtelijke puzzel aan het worden waarin maatschappelijke en cultuurhistorische vraagstukken aan bod zullen komen zodra er een idee of plan bij de gemeente wordt voorgelegd. “Maar elk erf is anders, ligt anders en heeft een eigen sfeer die andere mogelijkheden geeft”, geven beiden nieuwe input tijdens hun presentatie in De Woord.

Bouwval of villa of….?

‘Niet alles kan en niet alles kan overal’, zo moeten de woorden van minister De Jonge tot in Winterswijk vrijdagmiddag doorgeklonken hebben toen hij vorig jaar na het zomerreces sprak over de herinrichting van de stad en het platteland in de Kamer.
Het lokale belang kan en mag niet in de verdrukking raken. De stikstofaanpak zal leiden tot krimp, verduurzaming en herverdeling van de landbouw. Biodiversiteit, behoud van het kleinschalige en karakteristieke landschap rond Winterswijk, het Nationale Landschap zijn andere onderwerpen die spelen in het nieuwe ontwerp voor het buitengebied.

Jan Bent: “Er zal veel agrarische bebouwing overbodig worden waarvoor andere functies mogelijk worden. Te denken valt aan wonen met een ambacht of beroep aan huis met een eigen werkplaats, kantoor of trainingsruimte. We moeten verpaupering voorkomen. Oude ‘schoppe’-schuren slopen zou zonde zijn. Als we niks doen dan gaat het als een bouwval vervallen of een boerderij wordt een witte villa. Het zou niet goed zijn als er alleen kapitaalkrachtige bewoners hier komen wonen en met geld hun eigen ding gaan doen.”

Hernieuwing stimuleren en ondersteunen

OBW wil initiatieven stimuleren en ondersteunen die de levendigheid houden in het gebied. Daarvoor is vrijdag de website ‘Buitengebied zoekt bewoners’ online gegaan waar wensen, ideeën en in gang gezette projecten worden gedeeld. De website gaat over betaalbaar wonen voor jonge mensen die starten op de woning- en arbeidsmarkt, woningen in boerderijen met werk, zorg of een werkplaats voor een ambacht mooi ingepast.

Wim Korsten: “Wat we willen bereiken is dat er een biodiversiteit aan mensen ontstaat die met elkaar de basis zijn voor voorzieningen als scholen, verenigingen en een lokale gezonde economie. Jong, oud, arm, rijk, huur of koop. OBW ondersteunt de initiatieven vanuit de bevolking door goede kennis van procedures en in samenwerking met de gemeente bij het aanvragen en bovenal door zorg te dragen voor goede matches.”

Koffiebranderij en yogacentrum

Met De Woord als goed voorbeeld op de achtergrond, maakten ondernemer Wesley Goossens uit Lichtenvoorde en zijn vriendin Vika Kace hun wensen kenbaar als lichtend voorbeeld voor de verandering die nu gaande is. Goossens heeft een koffiebranderij en Kace runt een yogacentrum. Zij betalen drie maal voor de werkruimtes en de woning die zij hebben, geven zij aan. Eenvoudiger, beter passend en goedkoper is wanneer zij dit onder één dak van een boerderij kunnen onderbrengen in het buitengebied. In het veelvoud aan geldende regelgeving in het buitengebied is om die wensen voor elkaar te krijgen de hulp van OBW goed bruikbaar. Al gaat dat alleen maar om de geldende procedures door te komen.

De gemeente Winterswijk

De grote renaissance van het buitengebied zal daarom moeten beginnen met het doorbreken van heel veel van de huidige praktijk. Wethouder Gosse Visser: “Vitaliteit gaat verder dan alleen mooie huizen en boerderijen. Dat is het mooie aan dit nieuwe project dat op andere manieren kijkt naar de omgeving om daar nieuwe invulling aan te geven.” Visser zei daarbij dat Winterswijk volop meedenkt over de mogelijkheden maar zei dat niet alles kan. In het buitengebied gelden ook regels om het gebied te beschermen.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-01-17 06:55:32


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.