Meer woningen op het dak in Gelderland en woningsplitsing in de kernen van Oost Gelre

ARNHEM – Provincie Gelderland wil de hoogte in bouwen. Ze gaat gemeenten en woningcorporaties helpen om 12.000 ‘optopwoningen’ te bouwen op daken van gebouwen. Door de bestaande woningvoorraad beter te benutten wil de provincie de bouw van betaalbare woningen in Gelderland versnellen.

Gedeputeerde Dirk Vreugdenhil: ‘De woningnood is hoog. Nieuwbouw alleen is niet genoeg om door de wooncrisis te komen. We moeten slimmer omgaan met de woningen die er al zijn door woningen te splitsen en meer woningen op het dak te bouwen’. Al eerder besloot gemeente Oost Gelre wonen onder het dak, op zolderverdiepingen toe te staan met als reden woningzoekenden sneller van een woonplek te voorzien. En door de vele verzoeken die de gemeente kreeg om een woning te splitsen, wil Oost Gelre ook dit mogelijk maken. “Binnen alle kernen in onze gemeente is er meer behoefte aan meer woningen. Er is vooral veel vraag naar (betaalbare) woningen voor starters en senioren”, aldus de wethouders Bart Porskamp en Jos Hoenderboom. “Voor het buitengebied kennen we hiervoor al regels. Vanaf 1 april is het ook mogelijk om woningen binnen de bebouwde kom te splitsen. Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig.”

Door een woning te splitsen ontstaat er een nieuwe kleinere woning. Door de betaalbaarheid is deze geschikt voor starters. Daarnaast biedt splitsing ook mogelijkheden voor ouderen die kleiner willen gaan wonen. Het stimuleert de doorstroom. Ook biedt het kansen voor ouderen en hun volwassen (klein)kinderen die zorgtaken voor elkaar vervullen. “Met deze aanpassing bieden we initiatiefnemers meer mogelijkheden. We komen starters en ouderen tegemoet bij vragen naar woningen,” aldus Jos Hoenderboom, wethouder ruimtelijke ontwikkeling. Er zijn voorwaardes aan verbonden én daarvan is dat het om een woning met woonbestemming gaat, dus niet een bedrijfs- of recreatiewoning. Ook dient de woning minimaal tien jaar oud te zijn en moet er voldoende ruimte zijn om te kunnen splitsen. Zodat er na de splitsing voldoende gebruiksoppervlakte overblijft. De nieuwe regeling is 1 april ingegaan. Woningsplitsing kan snel gerealiseerd worden. Er is geen bouwlocatie nodig en het bespaart het gebruik van (bouw)grondstoffen.

Woningsplitsen en optoppen

Woningsplitsen, woningdelen en optoppen biedt veel kansen, vindt ook de provincie Gelderland. Die wil voor gemeenten nog meer mogelijk maken. “Nieuwbouw heeft het lastig door gestegen bouwkosten en een tekort aan bouwlocaties”, haalt de provincie als één van de argumenten aan. ‘Het optoppen van woningen is sneller, goedkoper en neemt minder ruimte in beslag’, zegt Vreugdenhil. “Met de bouw van 12.000 optopwoningen besparen we 300 ha aan bouwgrond en 1 mln ton aan grondstoffen’. Optopwoningen moeten er in 2 jaar staan.”
Er is een mismatch op de woningmarkt. De meeste woningen die vrijkomen zijn gezinswoningen, terwijl dan de helft van de woningzoekenden alleenstaand is. Het voordeel van de optopwoningen is dat ze vaak kleiner en goedkoper zijn. “Dat is goed nieuws voor starters op de woningmarkt”, zegt Vreugdenhil. ‘Een nieuwbouwwoning is voor veel starters vaak al niet meer betaalbaar’.

De provincie zet een Optopteam in om gemeenten en woningcorporaties te helpen met het optoppen van woningen. Het komende jaar gaat de provincie drie pilots uitvoeren met gemeenten en corporaties.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2024-04-19 09:41:53


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.