Lokale verduurzaming zit aan de taks in Zieuwent?

– Als eerste had Zieuwent een energiecoöperatie in de gemeente Oost Gelre en zagen inwoners het gezamenlijk belang van een energieneutraal dorp in. Zieuwentse inwoners investeren in zonnedaken op stallen en op die van plaatselijke bedrijven waar inwoners en verenigingen van profiteren. Én heeft het dorp een elektrische deelauto. Maar nu stuit het plan, van een zonnepark naast de nieuwbouw van een 21 woningen tellend ‘woonveld’ aan de dorpsrand op een opkomend verzet. “Het elektriciteitsnet is overal vol”.

Als een rustig mozaïek verdeelt het typerende kampenland rond Zieuwent de landbouwgrond van de wegen, de bebossing van de beek en de houtwallen van de kerkenpaden. Op het kerkenpad naast voetbalcomplex De Greune Weide fietsen mensen in de richting van Möllasdiek. Aan de dorpsrand bij de Werenfriedstraat grazen schapen in met bomen omzoomde wei. In de richting van de Dorpsstraat liggen aan de Werenfriedstraat de grote haspels met kabels van Alliander in de berm klaar voor de ontwikkeling van een ‘woonveld’ zoals de uitbreiding van een woonwijk naar Zieuwentse maat wordt genoemd.

Foto’s Eveline Zuurbier

Woningen zijn er sinds plan Bongers in 2012 niet meer gebouwd als alleen de vijf appartementen in het voormalige mengvoerbedrijf van de Boerenbond. Dat was een particulier initiatief. Net als in heel Nederland is in het 2000 inwoners tellende dorp de vraag naar woningen groot. Met name voor starters op de woningmarkt. Een kleine honderd gegadigden met roots in de directe omgeving van Zieuwent hebben zich ingeschreven voor de 21 woningen. Er ligt een tweede fase in het verschiet nabij het voetbalveld. Tussen de twee woonvelden heeft ontwikkelaar Karel Hulshof het plan om op een omsloten kamp een zonneveld te realiseren dat geheel toekomt aan de Zieuwentse kijk op initiatieven voor verdere verduurzaming van het dorp.

Het woon- en zonneveld zou in een klap voldoen aan het dorpsplan en de duurzaamheidsdoelen van de gemeente

Als het aan de dorpsraad Zieuwents Belang en de energiecoöperatie Zonnig Zieuwent had gelegen, was het woonveld aangevuld met een 3 hectare groot zonneveld aan de noordwestkant van de Werenfriedstraat. Het nieuwe woonveld zou dan in één klap voldoen aan het dorpsplan van Zieuwent dat Zieuwents Belang samen met de inwoners heeft opgesteld en de gestelde beleidseisen van de gemeente voor grootschalige opwek van duurzame energie. Gemeenten in Nederland willen in 2030 samen 55 terrawattuur aan duurzame energie opwekken, als dan al niet méér energie nodig is? Oost Gelre heeft daarvoor zogenaamde tenders uitgeschreven voor zonne-akkers en windmolens in plangebieden. Het zonneveld in Zieuwent is het laatste project van de eerste tender. Daarna zou de aanleg van zonne-akkers in de gemeente nader bekeken worden.

Lokale verduurzaming zit aan de taks in Zieuwent?

Te hoge netwerkspanning bij zonnig weer

Maar zover komt het niet meer. Het zonneveld van 3 hectare in Zieuwent komt er voorlopig niet. Groeiend lokaal verzet, dat begon bij de buurtbewoners aan de Dorpsstraat, leidde tot twijfel bij de gemeenteraad. De fractie van OOG pleitte voor een uitstel van het plan, maar de andere partijen wilden door en een besluit nemen en met een krappe meerderheid werd de ontwikkeling van het zonneveld stopgezet. Het huidige netwerk van Liander kan de hogere spanning bij zonnig weer niet meer aan. Nader uitgelegd: zonnepanelen schakelen zich bij veel zon automatisch uit als de spanning op het netwerk te hoog wordt en dan moet Zieuwent of wie zelf panelen op het dak heeft alsnog stroom inkopen.

“Worden inwoners niet uitgeschakeld?”

Alle grote haspels met kabels aan de Werenfriedstraat voor een netwerkuitbreiding ten spijt: buurtbewoners van de Dorpsstraat vroegen aan de gemeenteraad of ze kon garanderen dat de stroomvoorziening niet uitvalt. En als die dan uitvalt of inwoners dan worden gecompenseerd. “Worden inwoners niet uitgeschakeld door deze ondernemer? De buurman heeft een taxibedrijf met elektrische auto’s, er staan overal laadpalen en kijk eens wat mensen zelf al hebben of in geïnvesteerd hebben. Als de stroomvoorziening dan uitvalt, worden wij dan gecompenseerd in de schade?”

Lokale verduurzaming zit aan de taks in Zieuwent?

Een andere reden welke zorgde voor twijfel is dat de verduurzaming in met name agrarische gebieden steeds meer een moeilijke ruimtelijke puzzel waarin veel stukjes niet meer op elkaar aansluiten. Je hoeft het woord ‘stikstof’ maar te noemen en er komen nog meer tegenstanders van het zonneveld in het gevecht om de ruimte. Daar bovenop speelt het bestuurlijke proces waarin de gemeente en Zieuwents Belang de toekomstdoelen vastlegden voor het dorp in een dorpsvisie. Voor dit plan aan de rand van Zieuwent heeft gemeente Oost Gelre blind gevaren op Zieuwents Belang en Zonnig Zieuwent. Beide hebben op het gebied van duurzaamheid en participatie al veel projecten tot een goed einde hebben gebracht. Hoorde Oost Gelre in haar drive naar verduurzaming en toekomst voor het dorp de buurt van de Dorpsstraat nog wel? En wat deden Zieuwents Belang en Zonnig Zieuwent met de opmerkingen? “Op de informatieavonden voor bewoners konden we opmerkingen plaatsen, maar we werden telkens afgewimpeld met ‘dat komt nog wel’. We zijn nooit over de ontwikkelingen op de hoogte gesteld”, zei Liesbeth Vosters voor de gemeenteraad. De buurt verzamelde 14 handtekeningen tegen het zonneveld maar ook die actie lijkt niet overgekomen te zijn waarbij de buurt zegt dat deze ‘glasspiegels’ niet passen in het kampenlandschap van Zieuwent. “Zonnevelden op landbouwgrond zijn achterhaald. Provincies willen niet langer dat landbouwgronden daarvoor worden opgeofferd en Oost Gelre laat het toe? Gedeputeerde van Gelderland Peter Drenth was daar drie jaar geleden al heel stellig over: landbouwgrond dient productief gehouden te worden.”

Lokale verduurzaming zit aan de taks in Zieuwent?

Ontwikkelaar Karel Hulshof beloofde voor de gemeenteraad dat het zonneveld pas wordt aangesloten als de netwerkcapaciteit op orde is. En wethouder Jos Hoenderboom probeerde de gemeenteraad erop te wijzen dat het nog niet over de uitvoering gaat, maar over een voorgenomen plan dat nog uitgevoerd moet worden. Maar de overtuigingen van beide heren mochten niet meer baten. Geen zonneveld daar! Wethouder Jos hoenderboom moet zich nu met zijn ambtenaren op Ruimtelijke Ordening gaan beraden over de Omgevingsvisie die nodig is voor het zonneveld en de 21 woningen welke Zieuwent zo nodig heeft met de daarbij gestelde duurzame doelen voor het dorp. “Ik vind het nog te vroeg om conclusies te trekken over hoe nu verder te gaan. “We laten eerst het stof neerdalen en kijken dan wat deze beslissing betekent. Ik wil dit samen met wethouder Bart Porskamp van Milieu en Duurzaamheid evalueren: wat betekent deze beslissing van de raad voor de andere projecten die nog niet zijn afgerond, voor de energietransitie, de initiatiefnemer en Zieuwent? We gaan het bekijken.”

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2022-07-09 19:17:26


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.