Leonie en Sander vangen beagles op die proefdier waren

– In ons land worden dagelijks vele dierproeven uitgevoerd. Volgens het meest recente rapport van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) overleefde in 2021 slechts twintig procent van de ruim 400 duizend proefdieren het laboratorium. “Als maatschappij willen we veilige producten en medicijnen. Maar dan hebben we ook een verantwoordelijkheid om de zorg te nemen voor proefdieren die het overleven.”

Aan het woord is de Achterhoekse Leonie Kock, vrijwilliger bij de Stichting Hulp en Herplaatsing Huisdieren (SHHH). Zij en haar man Sander Mols zijn sinds een aantal jaar adoptie- en tijdelijk opvanggezin voor beagles die als proefdier in een laboratorium hebben gezeten. Volgens Leonie is de nood hoog: “Op dit moment zoeken we voor zo’n 60 beagles een adoptiegezin.”

“Wij waren op zoek naar een maatje voor onze ‘normale’ hond Max”, vertelt Leonie. “Via de website van de dierenbescherming kwamen we een beagle tegen. Dat bleek een ex-laboratoriumhondje te zijn. Zo kwamen we in aanraking met de SHHH.”

‘Beagles zijn heel makkelijk’

Volgens gegevens van de NVWA werden er in 2021 in totaal 906 proeven uitgevoerd op honden. Een groot deel daarvan is een beagle. Volgens Sander heeft dat een reden: “Beagles zijn gewild omdat ze rustig zijn en niet te groot. Het karakter van de beagle is doorgaans heel vriendelijk en ze hebben een vrij hoge pijngrens. Ze zijn dus eigenlijk heel gemakkelijk.”

Bekijk hier de video over het herplaatsen van ex-laboratoriumhonden:

In Gelderland zijn er ruim tien locaties waar onderzoekers dierproeven uitvoeren. De Wageningen University & Research is een van die locaties. “Bij wet is geregeld dat je geen dierproeven mag doen tenzij het niet anders kan”, aldus Sonja de Vries, universitair hoofddocent diervoeding. “Dan wordt er gekeken naar het nut en noodzaak. Is er een belangrijke wetenschappelijke of maatschappelijke vraag waar de proef aan moet bijdragen.”

Maar wanneer is er sprake van een dierproef? “Er moet sprake zijn van handelingen aan dieren ten behoeve van een wetenschappelijke of maatschappelijke vraag”, aldus De Vries. “Daarbij moet er een bepaald ongemak voor de dieren zijn. Dat wordt eigenlijk gedefinieerd als het ongerief dat gelijk aan of groter is dan het inbrengen van een naald.”

Vinden wij het ongemak van dieren opwegen tegen het wetenschappelijk belang?

Sonja de Vries, universitair hoofddocent diervoeding aan de Wageningen University & Research

Volgens de onderzoekster geldt voor de meeste van haar collega’s dat ze geen dierproeven doen, omdat ze dat graag willen. “Je wilt jouw onderzoeksvragen beantwoorden en daar zijn soms dieren voor nodig. Uiteraard denk je daar goed over na. Dat moet ook wanneer je de vergunning aanvraagt. Maar soms sta je wel voor bepaalde ethische dilemma’s. Vinden wij het ongemak van dieren opwegen tegen het wetenschappelijk belang?”

Wetenschap zoekt alternatieven

Om het aantal dierproeven te verminderen schrijft de Wet op de Dierproeven voor dat onderzoekers de zogenoemde 3 V’s hanteren. Die staan voor vervanging, vermindering en verfijning.

“Zo mag je alleen een dierproef doen wanneer er echt geen ander alternatief is”, aldus De Vries. “En als je een dierproef doet, moet dat met zo min mogelijk dieren. Je moet met berekeningen aantonen hoe je aan het aantal dieren van de proef komt. En je moet zorgen dat de procedures zo zijn opgesteld dat het zo min mogelijk ongemak voor dieren oplevert, dat is dan de verfijning.”

Maar een groot deel van de dierproeven zijn ook wettelijk verplicht. Zo werden in 2021 bijna de helft van de honden in een laboratorium blootgesteld aan toxicologisch onderzoek. Volgens stichting Animal Rights moet de ‘wettelijke verplichting’ per direct van tafel. Via een petitie roepen ze de Nederlandse en Belgische overheid op om nog meer te investeren in alternatieven. Stichting Proefdiervrij voert een soortgelijke campagne om de wettelijke verplichting af te schaffen. Ook zij hebben daarvoor een petitie lopen.

Wie interesse heeft om een beagle, kat of fret te adopteren uit het laboratorium kan meer informatie vinden via de website van de Stichting Hulp en Herplaatsing Huisdieren.

Geschreven door Teunis van der Poel, Omroep Gelderland op 2023-06-27 16:04:56


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.