Komt de Hofbeek terug om Lichtenvoords centrum te beschermen tegen wateroverlast?

– Gaat gemeente Oost Gelre de Hofbeek die ondergronds doorloopt, weer bovengronds laten stromen? Of komt de gracht terug die er eeuwen geleden lag. Of krijgt Lichtenvoorde een Hofvijver in het Wentholtpark? De suggesties kwamen dinsdagavond aan de orde tijdens de commissievergadering van Oost Gelre toen over de uitbreiding van het rioolsysteem aan de centrumzijde van de Dijkstraat en de Koemstraat werd gesproken. Het college vraagt aan de gemeenteraad om een half miljoen euro beschikbaar te stellen om het centrum te beschermen tegen wateroverlast. Die kans zit er volgens de wethouder in: door klimaatverandering gaat het steeds heviger regenen en worden de droogteperiodes langer.

Wethouder Bart Porskamp deed over de voorstellen voor een gracht en een kabbelende Hofbeek geen enkele toezegging. Over de opmerkingen van de raadscommissie zei Porskamp: “Het is goed te weten dat we niet per saldo buizen in de grond moeten stoppen om water af te voeren. Verder ben ik blij dat nieuwe plannen voor waterafvoer en -berging om beter klimaatbestendig te worden de aandacht hebben.”

De nieuwbouw aan de Koemstraat in Lichtenvoorde. – Foto: Eveline Zuurbier

Het oostelijke deel van het Lichtenvoordse centrum ligt laag en is een gevoelig gebied betreft wateroverlast door hevige buien. Op die momenten komt veel regenwater van het hoger liggende Vragender af. “Voor de waterafvoer moeten we zien dat we meer water kunnen bufferen door water op te slaan”, deed OOG-commissielid Gerard van Zanten de suggestie. Aan de zijde van het centrum worden momenteel woningen gebouwd aan de Dijkstraat en de Koemstraat. Aan de Leest staan appartementen gepland voor de laatste fase Nieuwmarkt welke voor de afvoer van overmatig hemelwater vragen om uitbreiding van het rioolsysteem. “Wat als nog eens duizend woningen bijkomen in de gemeente. Is daar op voorhand al over nagedacht”, vroeg Van Zanten.

Het centrum van Lichtenvoorde is een van de vele plekken waar een zogenaamd hemelwaterstel is aangelegd. Hemelwater komt niet meer terecht in het vuilwaterriool. “We zijn steeds meer verhard oppervlak aan het aansluiten op het hemelwaterstelsel in het centrum van Lichtenvoorde. Nu komt de Koemstraat en de Dijkstraat erbij. Dit geeft kans op meer wateroverlast bij bewoners en ondernemers in het centrum van Lichtenvoorde” stelde wethouder Porskamp. Daarom dienen het hemelwaterriool en het vuilwaterriool verruimd te worden.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-02-01 14:26:53


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.