Jong WCL wil brug slaan tussen generaties in het buitengebied

WINTERSWIJK – Jong-WCL vergroot de betrokkenheid van jongeren bij het buitengebied. De enthousiaste groep wil een netwerk opbouwen waarin jongeren en belanghebbenden in het buitengebied voortdurend samenwerken. Een gezonde duurzame balans tussen diverse belangen is het doel.

Rob Höfkes (32) zit namens de groep Jong-WCL in het bestuur van stichting Waardevol Cultuurlandschap (WCL). WCL bestaat dit jaar dertig jaar en is voor behoud, herstel en ontwikkeling van het Winterswijkse buitengebied. Daarbij wordt uitgegaan van een integrale benadering van de thema’s wonen, werken & ondernemen, landbouw, natuur- en landschapsbeheer en cultuurhistorie en recreatie & toerisme. Jan Bart Wilschut, onafhankelijk voorzitter van WCL, is blij met de verjonging. ”Belangen zijn of lijken soms tegenstrijdig.

Dat vraagt om andere gesprekken dan voorheen. We staan voor grote vraagstukken op dit gebied. Hoe komen we met oog voor ieders belang tot een gemeenschappelijke visie op de route die we willen gaan? Een route waarin boeren en recreatie ondernemers hun bedrijven succesvol kunnen runnen, de natuur kan floreren en waarvan jongeren zeggen ‘dit is ook ons buitengebied’? Laten we opstaan met elkaar, en verbinden.”

Nieuwe website

WCL zit in een traject van modernisering, waar de groep Jong-WCL van begin af aan bij betrokken is. Höfkes was met een aantal mensen al eerder betrokken bij projecten in het Winterswijkse buitengebied. “Daar is eigenlijk het zaadje geplant. Vervolgens hebben we in ons eigen netwerk mensen gevraagd om mee te doen in Jong-WCL. Sinds een paar jaar organiseren we regelmatig activiteiten voor de jongeren.”

De grootste uitdaging is volgens Höfkes hoe je jongeren tussen 15 en 35 jaar betrekt en betrokken houdt bij ontwikkelingen in de buurtschappen. “Communicatie is een groot thema.” De WCL-vraag hoe je in de communicatie de mensen goed bij alle onderwerpen betrekt, heeft Jong-WCL opgepakt en uitgewerkt met als eerste resultaat de nieuw ingerichte en informatieve website. ”We moeten bruggen bouwen tussen de generaties. Daarvoor is de website en zichtbaarheid op social media van belang. En natuurlijk onze gezamenlijke inzet voor allerlei activiteiten. We roepen jongeren in het buitengebied dan ook op om mee te doen in Jong-WCL”, zo besluit Höfkes.

Voorzitter Wilschut is blij met de inzet van Jong-WCL op het gebied van communicatie. “Het is een moeilijke klus, maar het is ook hun leefomgeving. De onovertroffen schoonheid die als zo vanzelfsprekend wordt ervaren, moeten we met elkaar met liefde dragen. Ondanks spanning over de toekomst van de landbouw, stikstof- en klimaatproblemen en algemene ontwikkelingen in deze tijd; wat doet dat met ons buitengebied? Daar werken we samen aan.” Alle WCL-bijeenkomsten zijn openbaar. “Iedereen is altijd welkom. Het is nadrukkelijk geen besloten club.”

www.wclwinterswijk.nl

Wil je meer informatie? Neem contact op via het emailadres info@wclwinterswijk.nl

Bron Winterswijk Binnen en Buiten
Tekst: Stichting WCL

Geschreven door Redactie 1Achterhoek op 2024-02-20 16:41:57


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.