Informatieborden bij akkerranden gemeente Aalten is om de vooruitgang van de natuur te gaan zien

– Een VVV die kilometerslange fietsroutes langs bloeiende akkerranden promoot en daarmee het toerisme aanwakkert. En gemeente Aalten die graag meer bekendheid wil geven aan hun plannen om biodiversiteit op allerhande vlakken te stimuleren in de gemeente. Beide intenties komen samen op het boerenbedrijf van Henk Klein Poelhuis met het Rustpunt Wo’j Koffie aan de Hondorpweg. Daar werd donderdagmiddag tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de akkerrandenwerkgroep één van de negen informatieborden van het Akkerrandenproject onthuld in een weide van deze boerderij.

Er klinkt een korrend ‘Karkkok-ok-ok’-geluid van een fazantenhaan in de dichte bloeiende akkerrand wanneer wethouder Ted Kok kort over agrarisch natuurbeheer en het akkerrandenproject de mensen toespreekt, en vervolgens met collega-wethouder Erik Groters het informatiebord gaat onthullen. Het geluid bevestigt op de overwegend zonnige donderdagmiddag bij natuurboer Henk Klein Poelhuis het resultaat van tien jaar werkgroep Akkerranden in Aalten. Er worden jaarlijks steeds meer soorten planten en wilde dieren en insecten waargenomen. Frans te Bogt van het Patrijzenproject sprak erover. “De patrijs is de graadmeter voor de biodiversiteit. Die werd jarenlang niet meer gezien in het Aaltense buitengebied. In 2006 waren er weer drie paartjes”, vertelt de vogelaar. In 2016 waren dat er 72 en het jaar erop 28? “Niet dat het ineens weer slecht ging met de patrijs, maar door de toename van roofdieren als de buizerd en de steenmarter, groeit de biodiversiteit. Nu ligt het aantal patrijzenpaartjes op 69. Hij besluit: “de kievit en de leeuwerik, ze bestonden bijna niet meer, maar nu is het aantal vogelsoorten flink toegenomen. We tellen 147 soorten en dat komt mede door het akkerrandenproject plus dat er aandacht is voor biodiversiteit.”

Biodiversiteit is de tendens geworden

“Het is elk jaar spannend of alles lukt”, zegt Gert Rougoor van de werkgroep Akkerranden. “We kregen een koud voorjaar en na een oproep om mee te doen was er beduidend minder animo voor akkerranden inzaaien dan in andere jaren. Nu kampen we ook nog met droogte waardoor het een en ander is verdord.” Jaarlijks wordt er voor 7000 euro aan zaaigoed door de werkgroep uitgedeeld aan boeren. “De laatste jaren is er voor zo’n 15 hectare ingezaaid. De school in IJzerlo doet ook mee en er zijn mooie andere initiatieven gecombineerd met de akkerranden, zoals een speelruimte in de stroken”, meldt Rougoor de aanwezigen. “Het Het is een algemene tendens geworden bij steeds meer agrariërs en buurten. Het hoort erbij.”

Wij produceren op ons boerenbedrijf natuur

Boer Henk Klein Poelhuis combineert het boeren actief met natuurbeheer. “Wij produceren geen voedsel op ons bedrijf, maar produceren natuur. We zijn ruim twintig jaar een extensief boerenbedrijf.” Op een es achter op de landerijen van Klein Poelhuis graast een koppel van dertig rode vleeskoeien. Op ruim 12 hectare grond verbouwt hij granen die hij niet bespuit. Akkerranden nemen plusminus vijf hectare in. “Deze staan in de zon”, zegt hij met nadruk. Want boeren zaaien ook akkerranden in onder bomenrijen van houtsingels en langs wegen in verband met effectief grondgebruik en de mestwetgeving die met behulp van luchtfoto’s in de gaten worden gehouden. “Akkerranden laten we het gehele jaar onberoerd en daarmee krijg je steeds meer leven om de boerderij. We boeren op deze manier voor de mensen en heeft veel meer waarde.” Ook rondom het gemengde bedrijf van Klein Poelhuis zitten inmiddels meerdere paartjes patrijzen. In de omgeving laat de oehoe zich ook regelmatig zien.

Betaald vanuit Brussel

Boeren moeten in het huidige systeem een hoge productie halen, en telen snelgroeiende gewassen of laten gras zonder onkruid groeien. Ze moeten ook hun hypotheek kunnen betalen. Terwijl bodemleven heel belangrijk is. Het leven onder de grond, zoals schimmels, wormen en torretjes, moet eigenlijk qua gewicht zes keer meer zijn dan die ene koe boven de grond om de bodem gezond te houden. Boer Henk Klein Poelhuis kan extensief boeren voor de natuur door de subsidies uit Brussel, vertelt hij op de middag van de bijeenkomst. De overkoepelende agrarische natuurorganisatie in de Achterhoek, de VALA biedt boeren beheerpakketten met daarbij behorende contracten aan. Dit zijn contracten van zes jaar waarop boeren gecontroleerd worden op de toename van soorten planten, dieren en de organische stof in de bodem. In geld kunnen boeren zeker zoveel subsidie ontvangen die gelijk is aan de opbrengst in euro’s voor 1 hectare maïs.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-07-17 14:39:28


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.