In deze gemeente krijgt liefst één op de vijf jongeren jeugdzorg

TIEL – Vorig jaar kreeg ongeveer één op de negen jongeren in Nederland een vorm van jeugdzorg. Het aantal jongeren is met zo’n 2 procent toegenomen tot een totaal van 474.000. Tiel is met afstand de gemeente waar de cijfers het hoogst zijn: daar krijgt 20 procent van de jongeren jeugdzorg.

In onze provincie volgen Westervoort (14 procent), Renkum (13,6 procent) en Zutphen (13,5 procent) op plek twee, drie en vier. Ook in die gemeenten ligt het percentage hoger dan het landelijk gemiddelde. De gemeenten waarin relatief weinig jongeren gebruikmaken van een vorm van jeugdzorg zijn Barneveld en Wageningen, die met ieder 8,1 procent onder het landelijk gemiddelde zitten.

Hoe zit dat in jouw gemeente? Bekijk onderstaande kaart. Klik of tik op een gemeente om de details te bekijken:

Het CBS noemt meerdere mogelijke oorzaken voor de regionale verschillen, waaronder sociaaleconomische omstandigheden. Ook kunnen verschillende keuzes die gemeenten maken bij de inrichting van jeugdzorg een rol spelen. Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 valt deze zorg onder verantwoordelijkheid van gemeenten zelf. Het idee daarachter is dat gemeenten beter in staat zouden zijn om gepaste zorg dicht bij huis in te kopen.

Het merendeel van de jongeren in Nederland die jeugdzorg ontvangt, kreeg in 2023 jeugdhulp zonder verblijf (zo’n 94 procent). Dit houdt in dat zij thuis wonen en op locatie hulp krijgen, bijvoorbeeld voor gedragsproblemen. Andere vormen van jeugdzorg zijn jeugdbescherming, jeugdreclassering en zorg waarbij de jongere in een pleeggezin of op een gesloten afdeling verblijft.

Geschreven door Erik van Dam op 2024-04-30 07:09:06


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.