Hier gaat de ruim 900 miljoen euro van de provincie naartoe

De provincie Gelderland geeft komend jaar liefst 919 miljoen euro uit. Maar waar gaat dat enorme bedrag nou precies naartoe?

De Gelderse politiek besprak de plannen voor het nieuwe jaar woensdag. Politici probeerden de plannen op allerlei punten aan te passen – in totaal werden er tientallen voorstellen ingediend -, maar de grote uitgaven voor 2024 bleven grotendeels ongewijzigd.

1. Verkeer en vervoer – 338 miljoen euro

Meer dan een derde van het geld gaat naar verkeer en vervoer. Dat gaat om de provinciale wegen, de N-wegen en het openbaar vervoer.

De Valleilijn, de Achterhoek, Arnhem-Nijmegen, de Veluwe. Het trein- en busvervoer en dan nog ook de Haltetaxi: het openbaar vervoer kost ieder jaar 204 miljoen euro.

Maar omdat de kosten voor het openbaar vervoer gigantisch zijn gestegen, legt Gelderland komend jaar ook nog eens 13 miljoen euro neer om de boel overeind te houden. Voor de lange termijn hoopt Gelderland dat het Rijk meer gaat betalen.

Aan het stimuleren van lopen en fietsen, het realiseren van ‘hubs’ zodat het makkelijker is om van de auto in de trein te stappen en het onderhoud en verbeteren van de wegen en fietspaden geeft Gelderland 115 miljoen euro uit.

De laatste miljoenen (18 in totaal) worden ingezet om het goederenvervoer en het reizen schoner te maken.

2. Natuur en landbouw – 161 miljoen euro

Dit potje heet bij de provincie Vitaal Platteland en daar gaat komend 161 miljoen euro naar toe. Ruim 45 miljoen euro wordt uitgegeven aan natuurbeheer en het versterken van de biodiversiteit. De provincie moet daarnaast ook afspraken nakomen over het realiseren van nieuwe natuur: daar staat 33 miljoen euro tegenover. Verder wordt er geld uitgegeven om in alle sectoren minder stikstof uit te stoten.

Het gaat de laatste jaren veel over boeren en over stikstof. De provincies zijn aan zet om een plan te maken hoe ze die stikstofafspraken gaan halen en tegelijkertijd het landelijk gebied levendig houden. Zo wil de provincie investeren in innovatie om zo minder stikstof uit te stoten en worden boeren die dat willen opgekocht. Gelderland geeft komend jaar 30 miljoen euro uit aan landbouw. Daarnaast wordt er ook nog 19 miljoen euro gereserveerd voor de waterkwaliteit.

3. Mens en middelen – 195 miljoen euro

Al die grote ambities van de provincie moeten natuurlijk nog wel worden uitgevoerd. Daar heb je ambtenaren voor nodig en spullen. Oftewel: mens en middelen.

En die totale post is een flinke: 195 miljoen euro. “Daar zitten ook de kosten voor de politiek, de griffie en de rekenkamer bij”, aldus een woordvoerder.

Bijzonderheden

De linkse oppositie (Partij voor de Dieren, GroenLinks, SP, Volt en de PvdA) probeerde woensdag een plan op papier te krijgen om de fossiele subsidies af te bouwen. Dat plan kreeg geen meerderheid. Volgens het Gelderse college ging het voorstel veel te ver. “Het zou betekenen dat we geen rotondes meer mogen aanleggen voor de verkeersveiligheid, tenzij er alleen nog maar elektrische auto’s over heen rijden”, aldus gedeputeerde Helga Witjes.

Een ander voorstel, het schrappen van de beperkingen op houtoogst, haalde het wel. ChristenUnie, BBB, VVD, SGP en JA21 kwamen met hun plan landgoedeigenaren tegemoet, die de beperkingen veel te ver vonden gaan.

Geschreven door Gerwin Peelen, Omroep Gelderland op 2023-11-09 11:13:04


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.