Gunnewick mag bedrijfsgebouwen aanpassen: er zitten echter grenzen aan groei

– Een meerderheid van de Oost Gelrese gemeenteraad -19 voor en 2 tegen- verleende een verklaring van geen bedenkingen voor aanpassingen aan gebouwen van het mengvoerderbedrijf Gunnewick in Vragender. Die aanpassingen zijn nodig in verband met een verandering in het productieproces. Het gaat om het vergroten van de reeds vergunde perslijn door het aanbrengen van een lift voor grondstoffen én het bouwen van een overkapping boven een stortput. Drie kleinere schoorstenen worden één grote schoorsteen. De aanpassingen passen nog nét binnen de bestaande wet- en regelgeving, maar de grens van de groei van het bedrijf is nu wel bereikt, stelde de raad.

Hoewel het voor de mengvoerder nu mogelijk wordt de capaciteit van 55.000 ton naar 90.000 ton voer per jaar op te voeren, zal de overlast van de productie verminderd worden. Zo kunnen vrachtwagens inpandig lossen zodat de uitstoot van geluid, stof en geur verminderd worden en zijn er door de grotere ruimte jaarlijks ook minder vrachtwagenbewegingen nodig voor de aanvoer van grandstoffen en het transport van het veevoer naar de boeren. Echter heeft de gemeenteraad het college opgedragen om met Gunnewick in gesprek te blijven over dat de grenzen van groei bereikt zijn op de bult. Bij een volgende stap zal het bedrijf vriendelijk gevraagd worden om naar een bedrijventerrein te verhuizen. Het college heeft in die richting ook opmerkingen gemaakt in de reeds gehouden gesprekken met Gunnewick.

Na masterplan Viteco ook masterplan Vragender?

Mengvoerderbedrijf Gunnewick geniet mede door de historie een zekere loyaliteit, maar de raad vroeg zich af of er op den duur toch overlast gaat ontstaan. Het bedrijf is beeldbepalend voor Vragender. “Het leef- en woonklimaat mogen niet in het geding komen. De tolerantie en gunfactor is bepalend in Vragender wat maakt dat we vóór stemmen, maar de grens is bereikt”, zei raadslid Berti Bosker van de Nieuwe Liberalen Oost Gelre (NLog). Het CDA was het met NLog eens en deed een suggestie voor de familie Gunnewick voor het silo-art project in de Achterhoek en mooier tegen de hoogtes aan kijkt.

PvdA en OLW vroegen zich af dat wanneer je toekomstgericht kijkt naar de ontwikkelingen deze uitbreiding wel gewenst is. Raadslid Richard Klein Tank (PvdA): “Moet je een dergelijke expansie wel willen en hoort zo’n ontwikkeling niet thuis op een andere plek, het industriegebied?” De PvdA-fractieleider merkte op: “Het lijkt erop of de productie van elders (Lichtenvoorde) naar Vragender wordt gehaald. Daar mag toch geen sprake van zijn.” OOG gaf een voorzet in het toekomstbeeld waar PvdA en OLW op doelden.
Tijdens de behandeling van de begroting op 1 november kwam het CDA met een voorstel om in de omgeving van Vitelco/De Driehoek in Lichtenvoorde voor een masterplan waarin staat wat er in de omtrek van 200 meter mogelijk wordt als grote bedrijven vertrekken. Gunnewick in Lichtenvoorde is daar naast Vitelco één van. Dat zou betekenen dat de productie in Lichtenvoorde niet zomaar naar Vragender overgeheveld kan worden, nu de gemeenteraad daar grenzen aan stelt. Raadslid Ronald Willering (OOG) vroeg verantwoordelijk wethouder Jos Hoenderboom: “Wat vinden de ondernemers van het toekomstperspectief op die plek? Komt uiteindelijk de gemeente niet voor de vraag te staan, wat er met deze locatie moet gebeuren als blijkt dat uitbreiden niet meer mogelijk is en het bedrijf toch moet verplaatsen? Moet er dan voor Vragender ook een masterplan ontwikkeld worden?

De VVD reageerde kort en bondig op het raadsvoorstel om een verklaring van geen bedenkingen af te geven. “De VVD kan het raadsvoorstel steunen.” Wethouder Jos Hoenderboom verklaarde op basis dat een nieuwe productielijn reeds vergund is en dat het plan grotendeels al landschappelijk is ingepast met nieuwe gevelbeplating. Bovendien geeft de aanpassing van de gebouwen minder overlast en neemt het bestemmingsverkeer af.”

De reden gaf voor OOG de doorslag om vóór het voorstel te stemmen. Alleen PvdA en OLW stemden tegen.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2022-11-28 17:50:17


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.