Grote controle politie en omgevingsdiensten: kleine milieuovertredingen, 2 niet-in-gebruik-zijnde hennepkwekerijen en illegale bewoning

– Afgelopen dinsdag 6 juni hebben de Omgevingsdienst Achterhoek en de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Oude IJsselstreek, ondersteund door de politie Noord – en Oost-Gelderland, een integrale controle gehouden. Er zijn verschillende bedrijven bezocht en controles uitgevoerd. Aanleiding voor deze integrale controledag zijn de drugsdumpingen van de afgelopen maanden.

De controle werd goed ontvangen door de inwoners in alle 3 gemeenten. Er zijn weinig overtredingen geconstateerd. Naast enkele kleine milieuovertredingen, zijn er 2 niet-in-gebruik-zijnde hennepkwekerijen aangetroffen en een illegale bewoning. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Opvallend meer drugdumpingen

De afgelopen maanden zijn er opvallend meer drugsdumpingen geweest in de Achterhoek (Oost en West). Het gaat dan om drugsafval dat overblijft bij het produceren van drugs. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de verschillende dumpingen. De gemeenten en omgevingsdienst willen met de controle meer zicht krijgen op het (juiste) gebruik van schuren en erven. In de omgeving van het Zwarte Veen, waar de drie gemeenten aan elkaar grenzen, is gecontroleerd op erven, en in gebouwen (niet zijnde woningen). Ook zijn bewoners van het gebied geïnformeerd over het buiten houden van criminele activiteiten en het melden van signalen, via folders en gesprekken. Een groot aantal buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeenten en omgevingsdienst waren aanwezig.

In Aalten zijn geen overtredingen waargenomen. In Oost Gelre was een illegale bewoning en enkele milieuovertredingen. Daar komt een vervolg op. In Oude IJsselstreek waren enkele constateringen door de omgevingsdienst, die nog worden onderzocht. Er zijn ook 2 hennepkwekerijen aangetroffen, waarvan er één al eerder was ontmanteld en de ander was niet meer in gebruik.

De gemeenten, omgevingsdienst en politie kijken terug op een geslaagde controledag. De zichtbaarheid was groot. Inwoners waardeerden de actie.

Rekening voor ons allemaal

De kosten voor het opruimen van het drugsafval lopen vermoedelijk in de tienduizenden euro’s. De gemeente betaalt in eerste instantie het opruimen en vraagt vervolgens hiervoor subsidie aan bij de provincie Gelderland. De provincie Gelderland zal (een deel) van de kosten vergoeden. Maar uiteindelijk betalen we met z’n allen deze rekening. Daarmee is het van groot belang voor iedereen dat we de productie van drugs en het dumpen van het afval tegengaan. Dit kan het beste door criminelen al bij de voordeur buiten te houden. Zodra eenmaal ja is gezegd, is er vaak geen weg meer terug.

‘Melden loont. Altijd!’ vragen de gemeenten

De gemeenten en politie doen er alles aan om onveilige situaties te voorkómen en aan te pakken. We zijn hierbij voor een groot deel afhankelijk van meldingen die inwoners, bedrijven en instellingen doen. Iedereen kan verdachte situaties melden bij de politie via 0900-8844. Het is ook mogelijk om anoniem een melding te doen. Dat kan telefonisch via 0800-7000 of door het online invullen van een formulier op www.meldmisdaadanoniem.nl. Direct verdachte en/of levensbedreigende situaties kunnen gemeld worden via 1-1-2.
In Oost Gelre kunnen mensen bij verdachte situaties via www.oostgelre.nl/meldverdacht een melding doen.

Zoals vaten met drugsafval eruit zien. – Foto: Eveline Zuurbier

Week van de ondermijning: 19 t/m 24 juni

In de Week van de ondermijning (van 19 t/m 24 juni) geven gemeentes extra aandacht aan het voorkomen, signaleren en melden van criminaliteit via hun websites, huis-aan-huisbladen en sociale media. En er zijn verschillende acties deze week, waaronder controles.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-06-08 16:12:49


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.