Gewiekst zakenman koopt kerken voor sociaal-maatschappelijk nut

– Veel kerken staan leeg en krijgen een andere functie. Daar is de Johannes de Doperkerk een voorbeeld van. Vaak krijgen kerken woningbouw als nieuwe bestemming, maar daar wil ondernemer Wim Annen uit Hoogeveen verandering in brengen. De Meddose bevolking lijkt daar zienderogen achter te staan.

Is Wim Annen die gewiekste zakenman die alles kan opkopen? Annen glimlacht, maar zegt dan uiterst gemeent: “Ik zal dat geweest zijn, maar probeer mijn leven anders in te vullen. Ik heb de mening toegedicht gekregen iets terug te doen voor de samenleving.

Het gaat me niet om kerken te verwerven, maar te behouden.

In gesprek met Meddo’s Belang en de denktank die vanuit de parochie bezig was een nieuwe, goede bestemming voor de katholieke kerk midden in Meddo te vinden, zei Annen in eerste instantie de Johannes de Doperkerk niet te willen kopen, maar Meddo te willen helpen. “Het gaat me niet om kerken te verwerven, maar te behouden.”

De uitspraak die Annen deed, verwierf het vertrouwen van de parochieleden in Meddo. “Kopen kunnen wij het niet onderhouden ook niet meer”, zegt Jan Lanting van de denktank die zich over een nieuwe bestemming boog. De kerk krijgt in Meddo een nieuwe sociaal maatschappelijke functie, waar op de zaterdagavond mensen nog een viering kunnen bezoeken. Dat doen leken. Een pastoor is er al jaren niet meer. De kerk wordt een gelegenheid om te ontmoeten en om de Meddose toneelvereniging kan er ook een uitvoering gaan geven.

Het plan van Wim Annen wordt nog verder uitgeschreven en langzamerhand schaart heel Meddo achter zijn idee en visie voor het behouden van kerken. Zij zijn volgens Wim Annen van sociaal, maatschappelijk nut. Kerken ombouwen tot woningen of een restaurant, ziet de man uit Hoogeveen niet zitten.

Vijftig kerken

Voor Wim Annen blijft het niet bij de vier kerken die hij aangekocht heeft. Momenteel is hij in gesprek met zo’n vijftig kerken die hij wil teruggeven aan gemeenschappen.

De feestelijke hoogmis tijdens het 150-jarige bestaan van de Meddose kerk in 2014 – Foto: Eveline Zuurbier

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-03-16 14:53:42


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.